Добре дошли на страницата на “Алтернативи за свободното време в гр.Велики Преслав“!

Продължаваме да търсим млади инициативни хора, готови да вложат време и усилия в определена кауза. 2018 – 2019 ще подкрепим млади хора от гр.Велики Преслав и района. Ако си на възраст 18 – 29 год. не се колебай, включи се в програмата ни! 

КАЛЕНДАР: 

1-4 Ноември 2018 и 9-13 Ноември 2018   |   Ще разгледаме етапите на проектното планиране и изпълнение. Ще ползваме модели за разписване на бизнес план, с неговото краткосрочно и дългосрочно развитие. Ще разгледаш идеята си стъпка по стъпка и какво, с необходимите ресурси, знания, условия. Ще говорим за въздействието и постоянната следа върху местната общност в резултат от дейностите и проявите ни. Ще си говорим за принципа на гражданското участие, защита на права и механизми за сдружаване и самоорганизиране.

В края на обучението ще знаеш КАК да кандидатстваш за финансиране по нашата програма и ще можеш да получиш финансиране, логистична и експертна подкрепа, ако кандидатстваш. 

За участие в ОБУЧЕНИЕТО: попълни РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА в срок до 20/10/2018 г

Обучението ще се проведе в края на септември в гр.Велики Преслав. 

Ноември 2018 – Март 2019    |    Това е периода, в които идеите се случват.
На разположение са нашите консултанти (супервайзори), които съветват отстрани. Работиш сам или с твоята група, по планът който сам си определил и преследваш.
Важно е през цялото време да мислиш за целите си, за резултатите, които искаш да постигнеш и как да използваш по-рационално времето и ресурсите си.

Март 2019  |   Обсъждане на работата през последните месеци:

ще говорим за постиженията, трудностите, предизвикателствата и преди всичко дали си удовлетворен от постигнатото.
Ще говорим за твоите планове в бъдеще и как идеята да продължи да се развива.
Ще признаем опита, придобит в рамките на проектната работа като реален обучителен опит и ще получиш сертификат за това.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта
Името на проекта “Алтернативи в гр.Велики Преслав”
Номер на договора: 25-00-56/17.09.2018