Voyager – 2/2022 is already in our hands

By | News
Прочети Voyager, списанието за младите хора в екипа ни и неговия втори брой е вече пред нас. Прави се от млади хора, разказва техните истории, успехи, постижения. В броя се...
Read More

Upcoming – March 2022

By | News

Събитията този месец идват с картина на Marcella Papp (Унгария), участник в арт резиденция в София, България, през м.май 2021. Ето какво да очаквате: 10 Март: Ще обявим нашите летни…

Read More