Добре дошли на страницата на “Алтернативи за свободното време в гр.Велики Преслав“!

Продължаваме да търсим млади инициативни хора, готови да вложат време и усилия в определена кауза. 2018 – 2019 ще подкрепим млади хора от гр.Велики Преслав и района. Ако си на възраст 18 – 34 год. не се колебай, включи се в програмата ни! 

КАЛЕНДАР: 

1-4 Ноември 2018  и  9-12 Ноември 2018  |   Ще разгледаме етапите на проектното планиране и изпълнение. Ще ползваме модели за разписване на бизнес план, с неговото краткосрочно и дългосрочно развитие. Ще разгледаш идеята си стъпка по стъпка и какво, с необходимите ресурси, знания, условия. Ще говорим за въздействието и постоянната следа върху местната общност в резултат от дейностите и проявите ни. Ще си говорим за принципа на гражданското участие, защита на права и механизми за сдружаване и самоорганизиране.

В края на обучението ще знаеш КАК да кандидатстваш за финансиране по нашата програма и ще можеш да получиш финансиране, логистична и експертна подкрепа, ако кандидатстваш. 

За участие в ОБУЧЕНИЕТО: попълни РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА в срок до 30/09/2018 г

Обучението ще се проведе в началото на м.Ноември 2018 г. в гр.Велики Преслав. 

 

=====  Списък на удобрените за участие в обучението  ======

Protokol 28_0001

Всички кандидати ще получат писма на посочения от тях мейл за резултатите от селекцията. За одобрените кандидати: програма и информация за самото обучение.

Благодарим за интересът ви!

Ноември  2018 – Март 2019    |    Това е периода, в които идеите се случват.
На разположение са нашите консултанти (супервайзори), които съветват отстрани. Работиш сам или с твоята група, по планът който сам си определил и преследваш.
Важно е през цялото време да мислиш за целите си, за резултатите, които искаш да постигнеш и как да използваш по-рационално времето и ресурсите си.

 

=======  Ето и списък на проектите, удобрени за финансиране  ========

1/. „Зала за български народни танци“ на: Диляна Стоянова Георгиева, одобрена сума: 800 лв.

2/. „Литературен клуб „СЛОВО““ на: Павлина Богомилова Димитрова, одобрена сума: 800 лв.

3/. “Ателие за умения” на Захари Минчев и Владимир Стефанов, одобрена сума: 800 лв.

4/. „Творческа работилница – Сръчни ръце“ на Петя Радославова Калева, одобрена сума: 800 лв.

5/. „Фотокът „Петър и Мария – василевси на българите“ – Димитър Валериев Димитров, одобрена сума: 500 лв.

6/. „Къщичка за книги“  на Румяна и Надежда Папазови, одобрена сума: 275 лв.

7/. „Телевизия“ Велики Преслав”“ на Радостина Димитрова Иванова, одобрена сума: 800 лв.

8/. “Здраве за кожата” на Петя Василева, одобрена сума: 300 лв.

9/. “Възможности за младите хора в малките градове” на Гергана Кирилова, одобрена сума: 300 лв.=======================================================

СТАНОВИЩЕ относно възникнали въпроси по изпълнение на младежки инициативи, финансирани в рамките на прогарам “Алтернативи във Велики Преслав”:  stanovishte 

========  Новини от изпълнението на младежките инициативи:   =========

проект: „Зала за български народни танци“:  виж повече

проект: „Литературен клуб „СЛОВО“: виж повече

проект: “Ателие за умения”: виж повече 

проект: „Творческа работилница – Сръчни ръце“: виж повече

проект: „Фотокът „Петър и Мария – василевси на българите“: виж повече

проект: „Къщичка за книги“: виж повече

проект: „Телевизия“ Велики Преслав”: виж повече

проект:  “Здраве за кожата“: виж повече

проект:  “Възможности за младите хора в малките градове“: виж повече

Март 2019  |   Обсъждане на работата през последните месеци:

ще говорим за постиженията, трудностите, предизвикателствата и преди всичко дали си удовлетворен от постигнатото.
Ще говорим за твоите планове в бъдеще и как идеята да продължи да се развива.
Ще признаем опита, придобит в рамките на проектната работа като реален обучителен опит и ще получиш сертификат за това.

========= Резултати от изпълнението на младежките инициативи:  =========

1/. Проект “Телевизия Велики Преслав”:

2/. Проект „Направа на фотокът Петър и Мария – василевси на българите“:

 • Произведени фигури и фон, с които посетителите се снимат;
 • Произведена информационна табела, описващо семейството и историята на цар Петър и съпругата му;
 • Споделени материали, информация и снимки от посетители в социалните мрежи;
 • Фотокътът е на разположение в Археологическия музей Велики Преслав за снимки от посетителите.

3/. Проект “the BEST movie”:

 • Сформиран екип от страната (вкл. населени места, отдалечени от столицата, където младите хора нямат толкова много възможности за обучение и развитие;
 • Произведен филм – изцяло продукция на младите хора (вкл. сценарии, режисура, заснемане, актьорско майсторсто, монтаж);
 • Предостой официална премиера на късометражния филм на майското състезание по дебати в гр.София;
 • Признаване на авторския труд на младежите и вписване в личните им портфолиа работата по темата.

4/. Проект „Грижа за кожата“:

 • Проведено проучване;
 • Среща с ученици от 3 училища в гр.Велики Преслав;
 • Проведени две срещи демонстрации;
 • Произведен плакат за събитието;

5/. Проект “Литературен клуб “Слово”:

 • Договорено е безвъзмездно ползване на помещение в Читалище „Развитие“ гр.Велики Преслав за период от 5 години;
 • Почистване на помещението и боядисване на стените;
 • Закупуване на подова настилка, первази и аплици. Монтаж.
 • Осигуряване дъска за работа и монтиране;
 • Сформиране на група от желаещи за работа в ателие по творческо писане;
 • Провеждане на срещи за развитие на умения за писане. Ще продължат да се случат;
 • Организиране на срещи с писатели и поети за представяне на тяхното творчество.

6/. Проект “Ателие за умения”:

 • Сформиран екип;
 • Закупен компютър за работа;
 • Проведени над 40 часа за самообучение и снимане;
 • Произведени 2 кратки филма: за честването на Йорданов ден и за Националния празник 3 март. Амбицията на екипа е да продължи да работи и до началото на лятото да произведе филм представящ Преслав – история, природа, забележителности и хора.

7/. Проект “Творческа работилница – сръчни ръце”:

 • Обзаведено е помещение за работа с деца и млади хора;
 • Проведени срещи с родители за разясняване на идеята и работата на работилницата;
 • Сформирани са 3 групи от деца на възраст 6 – 13 години;
 • Закупени са материали за работа с дърво, глина, рисуване, прежда;
 • Два пъти в седмицата ателието посреща деца и работи с тях в различни обасти. Работата продължава.

8/. Проект “Зала за български народни танци”:

 • Договорено е безвъзмездно ползване на зала за период от 5 години;
 • Почистване на стартата настилка и закупуване на нова такава;
 • Поставяне на постелка и первази;
 • Организиране на регулярни срещи на 3 възрастови групи за народни танци на възраст: 10 години, 21 – 48 години, 50 +. Продължават срещите.

9/. Проект “Къщичка за книги”:

 • Мобилизирани са деца и младежи, които заедно с дърводелец правят план;
 • Набавени са материалите и е сглобена къщичката за книги;
 • Изрисувана къщичка за книги;
 • Монтаж на къщичката на място достъпно за ползване (в т.ч. осигуряване на разрешителни от общината и монтаж, съобразен с безопасно изпилзване на съоръжението);
 • Церемония по откриване на къщичката за книги – май 2019;
 • Ползване на книгите, и привличане на дарения и позлватели на книгите.

 

Сертификати за участниците в проекта:

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта
Името на проекта “Алтернативи в гр.Велики Преслав”
Номер на договора: 25-00-56/17.09.2018