OPEN SPACE / ОТВОРЕНO ПРОСТРАНСТВO

Фондация “Open Space” е основана през 2006 година с цел подкрепа и насърчаване на културния диалог и взаимоотношения чрез различни форми на изкуството и общуването. Търсим и създаваме мостове между традициите и модерното, между културите, между поколенията. От 2008 год. развиваме обучителни и културни програми с образователен характер, с особен фокус към деца и младежи. Утвърдихме се като организация, която работи и отстоява свойте стандарти. Уважаваме културното многообразие и насърчаваме културния диалог и взаимодействие да се случват във всички пространства на живота.

Фондацията е автор и организатор на редица събития, завоювали място в културния календар на страната ни и смело утвърждаващи се в световен мащаб. Личните ни контакти и добри взаимоотношения в различните сектори правят възможно изграждането на мрежа от връзки на всички нива не само в страната, но и извън нея, което е предпоставка за успешното ръководене и реализиране на нашите проекти. Работим с екип професионалисти, уважавани в своята област на работа. В дейностите си обаче намираме подкрепа и от много доброволци – от страната и извън нея. Стремим се да създаваме пространство за диалог във всички сфери на живота, и на първо място – в нашата организация.

Фондацията е регистрирана и работи в обществена полза.