КАК  ДА  УЧАСТВАШ?

Готов ли си да прекараш от 2 седмици до 12 месеца като доброволец, за да подкрепиш някаква кауза?

(снимка: Европейската комисия)

Програма „Европейски корпус за солидарност“ ЕКС (която до 2018 г. се наричаше „Европейска доброволческа служба“) осигурява възможност да бъдеш доброволец в чужбина.

Как работи?

Проектът ЕКС е партньорство между две или повече партньорски организации. Тези организации си партнират от момента на подготовката, повреме на проекта ти в чужбина и когато се прибереш в твоята страна.

Проектите продължават от 2 седмици до 12 месеца, а като доброволец можеш да участваш в широк кръг от области, като здраве и социално развитие, работа с деца, младежи, възрастни, спорт, културно наследство, изкуство, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда, сътрудничество за развитие и мн.други.

В края на проекта, ще получиш Youthpass сертификат, потвърждаващ твоето участие и описващ твоя опит. Нещо повече: много университети и работодатели вече познават този сертификат и го признават за официален образователен опит (макр и придобит в областта на неформалното образование).

Като участник в проект за доброволчество, програта ЕКС осигурява средства, които да покрият твоето настаняване, храна и джобни пари. Единственият разход, който може да имаш – е малка част от разходите за пътуване (т.е. да се наложи да съфинансираш част от пътуването си).

 За дългосрочните проекти (тези които са над 2 месеца) имаш възможност и да изучаваш чужд език.

 

Всеки проект е специфичен. Има своя продължителност, цели, хора, които разчитат на твоята подкрепа…. Понякога може да е много динамично. А може да попаднеш и в монотонни (повтарящи се) дейности. Важно е да знаеш какво се очаква от теб, и как най-добре можеш да допринесеш за проекта, според своите способности, умения и таланти.

Важно е да знаеш, че от всеки проект, от всяка среща можеш да научиш нещо ново: за себе си, за света, за хората около теб. Можеш да откриеш професия, която да те удовлетворява, или да срещнеш приятели/колеги за цял живот. Прегледай различни проекти, които вече са се случили. Срещни се с младежи, които вече са били доброволци. В социалните мрежи има толкова много споделени истории. Просто ги потърси.

 

Как да кандидатстваш?

Ако си между 17 и 30 години имаш два варианта:

1/. Регистрирай се в платформата на Европейски корпус за солидарност и намери, проект по който се търсят доброволци

или

2/. Свържи се с организация, която изпраща доброволци, за да обсъдите започването на проект по твое желание и според твоите интереси и умения.

Няма значение кой вариант ще избереш, и в двата случая ще имаш нужда от изпращаща организация. Ето тук можеш да намериш най-близката до теб организация, която е акредитирана (т.е. Европейската комисия вече ги е проверила). Те ще знаят какво трябва да направят, за да ти намерят подходящ проект:

С подкрепата на Европейската програма “Еразъм+”, КД1, Младеж

Стратегически ЕДС, 2017-2-BG01-KA135-036574