“#НаЖивоОтСофия” от Александър Шпатов

“Нощта е действие” от Илиян Любомиров

“Калуня-Каля” от Георги Божинов

“Теория на когниталността” от Ивомир Димчев

“Физика на тъгата” от Георги Господинов

“Отклонение” от Блага Димитрова

“Космос” от Петър Дънов

“Тютюн” от Димитър Димов

“СексOFF’ сборник български разкази

Библиотека пред Столична библиотека

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“.