Рисуване в 35 СУ “Добри Войников” гр.София   |   12 май 2018

12 деца и младежи от 35 СУ “Добри Войников” гр.София работиха вчера заедно за преобразяване на средата, в която учат и прекарват не малко време от живота си. С четки и бои създадоха 10 интересни цветни полета. Свързахме се с преподавателя по изобразително изкуство г-н Йордан Коралов, който прие присърце идеята за рисуване в училището им. Всяка събота в училището им се провеждат часове с деца, чието хоби е рисуването. Поставената задача: да проучат шевици и да изберат свои модели за рисуване в двора на училището събужда не само любопитството, но и креативността им. Един от младежите решава да развие мотивите, които среща в шевиците и да направим съвременен прочит като направи инсталация: змей, по чието тяло се повтарят елементи характерни за шевицата, чиято опашка опасва едно от кошчетата. Щастливи че се включиха и родители.

Практиката ни е доказала, че ако бъдем провокирани и се включим с конкретна работа по пространството, което обитаваме, то става важно за нас и последващо сме по-склонни да полагаме грижа за неговото опазване и добро стопанисване – споделя Пепа Пенева, съосновател на Фондация “Опън Спейс”. Опитът ни през годините е доказал, че ако живеем в красива среда, ако е цветно и интересно около нас, собствената ни креативност е провокирана и започваме да мислим «Какво самият аз мога да направя и допринеса, за да стане още по-хубаво?». Ефектът на снежната топка безспорно може да бъде видян и тук”.

От 2014 година Фондация “Опън Спейс” стартира инициатива в гр.София за артистична намеса в публични пространства. Рисуват се пейки, като целта е да се представят книги и техните автори. Преобразени са 9 трафопоста в София, след което вандалите спряха да драскат по тях. Направихме красива средата в Център МИР в кв.Факултета и в Центъра за настаняване на бежанци Военна рампа в гр.София, където деца, младежи и родители получават обучителни услуги, подкрепа и помощ в развитието.

Сега искаме да отидем още по-далеч: да свържем естетичното и с отговорно поведение за опазване на средата около “художествените обекти”. Чрез създаване на положителни емоции към кошчетата, искаме да провокираме хората и да ги ползват. Чрез превръщането им  в цветни петна – те лесно ще се отличават в средата и ще провокират хората да направят усилие да задържат отпадъка си до следващата цветна точка, вместо да я хвърлят на улицата.

В годината на културното наследство, избрахме шевицата като провокация към младите художници. Сложността и усърдието, необходими за изработката им събират вниманието ни и ни замислят върху собствените ни усилия в ежедневието. Чрез акцията, която започнахме казваме на хората около себе си: “Ако кошчето за боклук е толкова красиво, защо пространството около него трябва да бъде грозно и отблъскващо?” В инициативата ни се включват няколко софийски училища. 35 СОУ “Добри Войников” гр.София е първото. Ето моменти от работния процес:

Проектът се реализира с подкрепата на програма “Култура” на Столична Община. Участват: деца, младежи и учители по изобразително изкуство от съответните училища. Освен тях: млади художници, с които работим от 2014 година и доброволци по програма “Еразъм+” на ЕС.