НАШАТА МИСИЯ

Фокусът в нашата работа са деца и млади хора. От 2008 г. развиваме програма, в която чрез изкуствата и занаятите провокираме креативността и насърчаваме развитието на участниците. Привличаме през летните месеци, младежи и деца от България и света. От 2011 година работим по програма за подкрепа на младежки инициативи, в която след обучение, и защита на проектна идея, младежите получават финансиране и супервизия за изпълнение на своите проекти.

Подкрепяме талантите на България. От 2007 год. до 2012 год. организирахме в Родопите Международен етно-джаз фестивал. През годините във фестивала са взели участие над 380 артисти и творци от 23 държави. Организирали сме повече от 30 ателиета, посетени от над 400 човека – активни участици и поне още толкова като наблюдатели. Подпомогнали сме 7 турнета на български музиканти извън страната.

От 2013 год. работим в гр.Велики Преслав, в помощ на археолози и музейни работници в археологически разкопки в старата столица Преслав. Популяризиране града като място за исторически и културен туризъм, като работим с местните хора за развитие на капацитета им.

От 2011 година отворихме програма за подкрепа на младежки инициативи, в която след обучение, и защита на проектна идея, младежите получават финансиране и супервизия за изпълнение на своите проекти. От 2012 год. работим в партньорство по няколко програми за развитие на капацитет на екипите и сътрудниците ни. Споделяме опит с колеги от Европа и Африка, за да можем да предоставяме както обучителни услуги така и място за практикуване ( у нас и в чужбина).