I. Малко ИСТОРИЯ:

Мозайката (итал.) – „художествено-декоративна мозайка – картина или орнаментално изображение, съставено от различно оцветени плочки или кубчета от стъкло, мрамор, шефир, печена глина и др.

По образец или по предварително нанесена върху основата рисунка парчетата се набиват в мокра мазилка от хоросан, след което се изравняват и изглаждат. Художествено-декоративната мозайка е дял от монументалното изобразително изкуство. И служи за украса на подове, стени, тавани, клони, арки, сводове и др. архитектурни елементи и детайли“. („Кратка Българска Енциклопедия, 1966 г., издателство БАН, том 3, стр. 460)
Мозайката е едно от най-старите изкуства, известно още на народите от Древния изток. Достига най-голям разцвет през античността и специално през римската императорска епоха (в Александрия, Северното Причерноморие, Италия, Антиохия, Северна Африка и др. )

Фиг.59 Подова мозайка, Преслав

ПРЕСЛАВ

Освен подови мозайки – модерни за периода, през който Преслав става втора столица на България (893 – 971 г.) и простветната и строителна дейност са в бурен възход, в района е намерената керамична икона на Св.Теодор Стратилат, за която изкуствоведите казват „В това изкуство се съчетават в пълно единство архаизиращите черти на свеж провинциализъм с изискаността на официалното византийско изкуство. Всичко това придава на преславската рисувана керамика собствен стил, отличаващ се от стила на всички художествени центрове на Балканския полуостров през Х в.“

Иконата е намерена в района на манастирът в Патлейна, на 2 км южно от стария град. Манастирът е бил най-големият производител на прочутите в онова време керамични иконни образи, съставени от отделни керамични плочки. Монасите в манастира се занимавали с живопис и с изработване на художествена керамика. Вън от манастирския двор са открити ред помещения – работилници с пещи за белоглинена рисувана керамика. В близката околност също са открити кариери за черпене на бяла глина и отделни постройки, в които, съдейки по намерените пособия, инструменти и остатъци от керамично производство, най-вероятно са били малки работилнички, разпръснати в близката околност на манастира.

Иконите били колективен труд на художниците-декоратори и керамиците, нанасящи по контурирания образ цветната глеч. Плоскостното линеарно третиране на образите, получавано при първото очертаване на фигурите, се допълвало от блестящите цветни петна. При съчетанието на двете техники – едната живописна, другата керамична – били създадени пълнокръвни образи в изобразително и колоритно отношение.

Фиг. 62, Икона на св.Теодор Стартилат

Иконата на св.Теодор е изработена от отделни квадратни керамични плочки със страна 12 см, съставляващи части от бюстов образ на светец. Тя е засега единствен по размери такъв образец на керамичното иконописване. Отгоре двадесетте плочки са покрити с глазура. Много вероятно е неин прототип да е било някакво подобно византийско изображение от епохата на създаването, но това е само предположение. И тя е нарисувана с така наречената „линеарна техника“, много характерна за образите от най-старите рисунки в древнобългарските ръкописи. Забележително е, че неизвестният художник е изразил и духовното съсредоточие, вътрешния мир на светеца. Като си представим, че тази икона е създадена през Х в., когато художниците на Европа все още сляпо подражават на византийските образци, можем да се гордеем от високите художествени и приложни умения на нашите средновековни творци-иконописци.

Въпросът за произхода на преславската керамика е дискутиран в науката. Съществува мнението, че тя има източен произход. Предполага се, че в своя завършен вид е била донесена в Преслав от източни майстори, които са съдействали за развитието на местното керамично производство. Другото становище, без да отрича източния произход, изтъква преди всичко ролята на Византия и керамичните ателиета в Константинопол.(по информация от Totyu Totev: Ceramic Icon in Medieval Bulgaria, Pensoft Pub, 1999)

Целият материал можете да изтеглите от тук: История на мозайката, 2014

Проектът се реализира по ПРОГРАМА „ЖИВО НАСЛЕДСТВО” на ФОНДАЦИЯ РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ с финансовата подкрепа на Фондация „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ„.