Такъв работен ден може да се случи само в 105 СОУ “Атанас Далчев”!

Училището е едно от иновативните училища в страната, и това не са думи без съдържание. Истински учителски дух откриваме в Светлана Симеонова – преподавател по изобразително изкуство, която е успяла да зарази не малко и от нейните възпитаници. Денят, в който се събираме, за да започне рисуването на двора и изключително горещ. 30 градуса на сянка, с прогнози за горещо сухо време. В същото време в училището се провежда и национално състезание по физика. Това не пречи обаче на участници в олимпиадата, да се присъединят по-късно към нашата работа.

За декориране са избрани: 4 кочета, 9 кашпи за цветя, челото на рампата за инвалиди, и едно от стъпалата на централното стълбище.

Проектите, които учениците са направили включват елементи от северна България, пилета, характерни за шопския регион и ромбоидни шарки, символ на плодородието. В работата ни се включва и Джамал Паликаров, който въпреки температурите, се беше преоблякъл в народна носия от Родопите и огласяваше двора на училището с гайдата си. “Репетирам за събора в с.Гела – ми сподели той. А нас ни вдъхновява през целия ден с прекрасна музика.

Да, такъв работен ден може да се случи само в 105 СОУ “Атанас Далчев”, гр.София!

Проектът се реализира с подкрепата на програма “Култура” на Столична Община. Участват: деца, младежи и учители по изобразително изкуство от съответните училища. Освен тях: млади художници, с които работим от 2014 година и доброволци по програма “Еразъм+” на ЕС.