МЯСТО където младите хора ДИСКУТИРАТ, ИЗСЛЕДВАТ и ЕКСПЕРИМЕНТИРАТ.

“Алтернативи за свободното време” е по модела на “Програми за нощния живот и свободното време на младите” и идва от нуждата самите млади хора да се научат да се организират и да търсят отговор на проблемите, които срещат в своята среда. Ключово при тези програми (и причината за техния успех в сравнение с други инициативи) е, че младите участват във всеки аспект на програмата в управлението, в планирането, изпълнението и оценката на програмата от дейности. 

Това, което предлагаме са дейности, които:

  • се развиват в свободното време, вечер, през нощта и/или през уикенда, като алтернатива на безцелното движението по улици и барове, или стоенето у дома пред компютъра;
  • разработват се от младите хора и са за младите хора;
  • отделният човек е този, който избира доброволно да се включи в една или друга от дейностите и получава удоволствие и забавление.

В процесът на работа, младежите участници анализират потребностите си и планират дейности за тяхното удовлетворяване. Малки проекти, които младежите защитават пред екипа ни, в последствие получат финансова, логистична и организационна подкрепа.

Как протича:       

Важен елемент в програмата е да се разбере проектното планиране и изпълнение. Представяме ви модели за изготвяне на бизнес план, с неговото краткосрочно и дългосрочно развитие. Дали ще спортувате, ще се занимавате с изкуство, или ще изучавате видео или аудио-монтаж, ключов елемент винаги остава въпросът: „Какво ме ползва това?“, „За какво ще ми трябва в бъдеще?“. Дори сутрешния крос има своя краткосрочна цел – изваяни релефни мускулни групи и тяхното поддържане. Общото физическо здраве е доста абстрактна идея. Тя може да се превърне в дългосрочна цел, но е необходимо краткосрочните резултати и успехи да са видими и лесно измерими.

Това е периода, в които идеите се случват.
На разположение са нашите консултанти (супервайзори), които съветват отстрани. Работиш сам или с твоята група, по планът който сам си определил и преследваш.
Важно е през цялото време да мислиш за целите си, за резултатите, които искаш да постигнеш и как да използва по-рационално времето и ресурсите си.

Обсъждане на работата през последните месеци: ще говорим за постиженията, трудностите, предизвикателствата и преди всичко дали си удовлетворен от постигнатото.
Ще говорим за твоите планове в бъдеще и как идеята да продължи да се развива.
ще признаем опита, придобит в рамките на проектната работа като реален обучителен опит и ще получиш сертификат за това.