Настаняване и храна

Ресторант “Панорама´´

Ресторант “Замъка´´

 

Къща за гости “Болярски стан´´

 

“Мариновата Къща´´
Дискотека “Silver club´´
Ресторант “Борова гора´´

 

 

С подкрепата на Европейската програма “Еразъм+”, КД1, Младеж

Стратегически ЕДС, 2017-2-BG01-KA135-036574