СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Стажант:

КООРДИНАТОР СЪБИТИЯ

Стажант:

ПРЕВОДАЧ

Стажант:

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КОМУНИКАЦИЯ

За включване в в стажантската ни програма могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

Информация за програмата можете да видите тук.

БЯХА ПРИ НАС:

Реклама и публичност:

Марсида е родом от Албания, но живее със семейството си в Италия вече 15 години. Говори свободно 6 езика, завършила е публична администрация и реклама.

Отговаря за:

  • нашите уеб-страници  www.openspacebg.com и www.studyathome.eu – да ги захранва с новини, информация и предстоящи инициативи;
  • публикува информаци във Facebook и Instagram;
  • Подготвя бюлетини за работата ни.

Период: Септември 2020 – Март 2021

Управление на проекти 

Мухамед Али Малихи (Дали както го наричаме всички ние) е от Франция (роден в Тунис). Доброволец по душа, дипломиран и опитен аниматор, съблазнен доживот за неформалното образование.

Ще го намерите ангажиран по проекти свързани с:

  • не-формалното образование, детски лагери, игри;
  • доборовлески екипи;
  • проекта “Направихме го заедно” във В.Преслав.

Период: Декември 2020 – Юни 2021

Човешки ресурси 

Тереса Фуч, или Теси накратко, е от Германия. 1/4 Българка, била доброволец в България, а ние сме сигирни вече че е влюбена в България и българската баница.

Ще ни помага във:

  • селекция на нови доброволци, участници за мл.обмени и местни проекти;
  • подготовка на участници за обучителни мобилности;
  • оценка и дейности за разпространение след прибиране от обучителни мобилности.

Период: Февруари – Август 2021

Късчета от живота на стажантите ни:

“Да откриеш себе си”, Voyager, April 2021

Voyager_magazine_April 2021

Екипът зад проекта “ECHO 2”:

Да бъдеш ДОБОРОВОЛЕЦ – защо?

С финансовата подкрепа на програма “Европейски корпус за солидарност” на ЕС, проект “IСтаж в програма “Направихме го заедно”, номер: 2019-3-BG01-ESC21-077900

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.