ТРАФОПОСТОВЕ

Темата е “Българските символи в публична среда”

Период на работа: 2015 – 2017 год.

Стена в кв.Младост 1, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Младост 2, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Младост 1, гр.София
Художник: Ioan Baraban (Йоан Цеков)


стена в кв. Младост 2, гр.София
Художник Ioan Baraban (Йоан Цеков)


Стена в кв.Левски Г, гр.София
Художник: Мартина Лапица


кв.Белите брези, гр.София
художник: Иванка Ставрева


 кв.Сухата река, гр.София
художник: Ioan Baraban (Йоан Цанков)


кв.Люлин 3, гр. София
художник: Мартина Лапица, Флорентина Мусковиц (Полша)