Девизът на училището е “УЧИЛИЩЕ С ЛИЦЕ, УЧИЛИЩЕ ЗА ЛИЧНОСТИ!” и всички там полагат грижа тези думи да са изпълнени със съдържание. В двата профила „Хуманитарен“ и “Природоматематически” се развива специфичния профил, стимулират се индивидуалните интереси, способностите и дарованията на учениците в областта на езикознанието, литературата, историята, изкуството. Осигуряват са стажове и практикуми както през учебната година, така и през лятото (в БНТ, БНР, археологически разкопки). Учениците подържат интернет радио 125 и издават месечен училищен вестник.

В началото на лятото програмата им за обновяване на училищната база продължи да се развива. Дворът им придоби не само цвят, превърнахме го в галерия на шевици.

Проектът се реализира с подкрепата на програма “Култура” на Столична Община. Участват: деца, младежи и учители по изобразително изкуство от съответните училища. Освен тях: млади художници, с които работим от 2014 година и доброволци по програма “Еразъм+” на ЕС.