Мръдни си пръста“ е програма, която активизира младите хора да инициират и провеждат доброволчески акции, чрез които се избират и реновират места в града, които са важни за самите хора.

 

Как работи програмата: 

  • Младежи на възраст 15 – 25 години са „мотора“ на проекта.

Етапи:

1/. Заедно с тях ще картографираме пространства, които имат нужда от намеса и промяна

2/. Ще направим проекти: къде и какво можем сами да променим и обновим

3/. Ще поканим хората, с които живеете там, представители на Общината и службите, за да съгласуваме идеите

4/. Ще реновираме избраните пространства заедно.

  • За всяка от локациите се планира бюджет за материали и инструменти. През специалния ни фонд за набиране на средства, можете да подпомогнете реализирането на програмата и във вашия град и вашия квартал.

Как да подпомогнете програмата:

Чрез включването в настоящата програма, проектът ще покаже че в града ви има активни млади хора. Ще им позволи да експериментират, да търсят подкрепа, да правят нещо за града си.

Защо го правим? За нас е важно да насърчаваме креативността на младежите и да им позволяваме реално да участват и да прилагат решения по важни за общността, в която живеят теми: околна среда, рециклиране и повторно използване на ресурсите. Участвайки в реални проекти те развиват собствения си капацитет, както и  утвърждават предприемачески  дух при търсене на възможности за изява и трупане на опит.  Екипът на Фондация „Опън Спейс“ работи по темата от 2013 г. Все повече хора се осмеляват да мечаят и реално да реализират промяна в средата си. За нас е още по-важно, че ги намираме и с удоволствие ще продължим да ги подкрепяме.

ТЕМАТА, ПО КОЯТО РАБОТИМ В МОМЕНТА:

ОЩЕ ПО ПРОГРАМАТА

Лаборатория “Мръдни си пръста”

гр.Петрич

Мръдни си пръста

гр.В.Преслав

Алтернативи за свободното време