ОТВОРЕНА БИБЛИОТЕКА

Цели на настоящия проект бяха включване на младежи в създаване на леснодостъпни образователни инструменти, подходящи както за културно образование, така и за езикова подготовка (слушане и разбиране на текст и усвояване на нови думи и изрази от конкретния език). Изправени пред реалността да живеем и работим в мултикултурна среда, ние имаме нужда да знаем повече за ценностите на всяка една нация и да я опознаем по-добре, за да можем да избегнем недоразумения и проблеми в общуването. Освен това вече има сериозен брой мигранти в Европа и в Египет, изправени пред сериозните предизвикателства да научат език, с който да могат да комуникират с околните, както и да започнат да разбират правилата на съответната култура. Идеята на проектът ни е да създадем лесни за употреба обучителни инструменти. Тези инструменти са кратки истории, базирани на митове, легенди и приказки от различни култури, които са преведени на няколко езика, за да са в помощ на възможно най-много потребители. Добавената стойност на тези инструменти е, че те са носители на ценностти и модели за добро поведение, грижа и взаимопомощ. Идват от фолклора и ни помагат да намираме верния път в трудните ситуации на избори и предизвикателства, пред които сме изправени днес. В настоящия проект участваха 10 младежи от България, Италия, Латвия и Египет в доброволчески дейности в България и Египет, които: 1) усвояваха и развиваха знания и умения за работа с компютърни технологии и програми; 2) участваха в създаването на инструмент за културно и езиково дистанционно обучение; и 3) развиваха т.нар. меки умения: самостоятелен и независим живот, критично мислене, ориентация в нова среда, управление на времето и ресурсите, и най-важното поставяне на обучителни цели (в личен план и планиране на обучение за други обучаеми). Проектът бе съчетание на обучителни модули и изпълнение на практически задачи. В рамките на специални тренинги младежите бяха обучени: 1/ да анализират информация и да съставят обучителни материали; 2/ как да работят със записваща техника и да обработват аудио (приложими знания и за видео) файлове; 3/ участваха в дейности за тестване и популяризиране на обучителен материал, с анализ на въздействието и приложимостта му; 4/ работиха по свои лични проекти; 5/ участваха в екип с местни младежи (14 от България за проекта в София) и 6 от Египет (за проекта в Кайро).

Резултати, които постигнахме:

1/. Създадохме обучителни материали, почиващи на митове, легенди и приказки от над 10 държави от Европа, Африка и Азия.

2/. Преведохме ги на 7 езика: английски, арабски, български, италиански, латвийски, испански и хинди.

3/. Създадохме он-лайн базирана платформа, с безплатен достъп (www.myths.studio) ;

4/. Присъединихме местни младежи да помагат за съдържанието, но и за разпространението и достигането до повече хора;

5/. Проведохме събития за популяризиране на продукта в България, Италия, Латвия и Египет.

6/. Подготвихме младежи от партньорските държави, които да имат знанията и уменията да създават обучително съдържание в други теми и чрез използване на съвременни технологии. Четирима от тях вече прилагат наученото в своята работа.

Thank you to all people that help this project to be realized: