Промяна на играта

Ангажиране на младите хора в дейности, които насърчават приобщаването,  непредубедеността и борбата с радикализацията

Game Changer е международен проект, финансиран от Европейския съюз, използващ иновативни технологии и междусекторно сътрудничество, за да даде възможност на НПО и младежки лидери да отговорят на нарастващата тенденция на радикално и/или екстремно поведение сред младите хора в цяла Европа.

Game Changer насърчава толерантността, уважението и гражданската ангажираност сред младите хора, за да предотврати поляризацията в общностите. Чрез образование, онлайн кампании в социалните медии и социални градски игри Game Changer насърчава младите хора да приемат по-добре културните различия, личните предпочитания и да участват в диалог за премахване на погрешните схващания за културата и начина на живот. Нашата цел беше да насърчим повече млади хора да бъдат промяната в изграждането на по-приобщаваща, отворена, разнообразна и мирна Европа.

Фондация ОПЪН СПЕЙС е официален представител на проекта GAME CHANGER за България. Екипът на TechSoup Foundation ни предоставиха разнообразни обучения, образователни материали и експертна подкрепа, които позволиха да водят ефективни кампании в социалните медии и социални градски игри и да бъдат глас за промяна в техните местни общности.

Сезон 2020-2021
2022 - Търговище
Участвай