BGENITLVSP SWTRAR

BGENITLVSPSWTR,  AR

BGENITLVSPSWTRAR

BGENITLV SPSWTR,  AR

BGENITLVSPSWTRAR

Изображенията не са използвани с комерсиална цел, а единствено като илюстративен материал. Всички те са свободно съществуващи в мрежата на принципа на споделяне или по правилото на цитирания източник.

BGENITLVSPSWTRAR

BGENITLVSPSWTR,  AR

Проектът се финансира по Програма “Култура 2018” на Столична община

с участието на деца и младежи от няколко столични училища, художници и доброволци по програма “Еразъм+”, Европейска Доброволческа служба от Египет, Латвия, Италия, Испания, Швеция, Турция и България