или От Идеята до Реалността и Изпълнението

След 4 години съвместна работа с колеги от НПО-ии в Европа, Африка и Азия, новия ни проект си постави за цел да развие необходимите управленски и оперативни компетенции на екипите ни.
В рамките на проекта бяха моделирани, тествани и доставени обучителни материали и програми, специално разработени да покрият необходимите компетенции на неправителствените и самоуправляващите се организации, посветени на решаването на проблеми в тяхната общност. Проектът прави преход от обучение на живо към създаване на инструмент за дистанционно обучение в услуга на хора, които нямат достъп до доставчици на обучение или не могат да си го позволят. Разработихме и доставихме мобилно приложение F.I.R.E. (От идея до реалност и изпълнение), с безплатен достъп през мобилни телефони за Android и iOs.
Създадохме интернет страница, на която ще представяме различни обучителни програми и ресурси за свободно ползване. Днес представяме първия такъв: App-a F.I.R.E.

Съдържанието е представено с кратки текстове, видеа и примери от практиката. Когато изтеглите приложението на телефона си, ще имате предимството да учите навсякъде и по всяко време. Достатъчно е да разполагате с 10-20 минутки свободно време, за да почетете и поработите по някоя от темите.

На финала на самоподготовката ви предлагаме и въпросник, за да може да проверите прогреса си. За всеки издържан модул може да поръчате и да получите сертификат.

Приложението е безплатно, като можете да го изтеглите от:

На страницата на проекта: http://www.studyathome.eu можете да проследите как правим преходи от образователни модули на живо към онлайн (дистанционно) обучение.

Процесът беше интересен. Понакога труден. Смешен. И не малко подлудяващ (заради пандемията на COVID-19 и мерките, ограничаващи разпространението й).

Започнахме с 3 тренинг курса. Всички те се случиха в реална образователна среда.

Последва ги период на действия у дома, или прилагане на наученото в рамките на всеки тренинг. В същото време обучителите ни адаптираха материалите във вид подходящ за самостоятелно учене у дома. Използвахме обратната връзка от самите участници в тренингите и включихме много примери от реалния живот. И резултата е приложението за мобилни телефони App F.I.R.E.

Благодарни сме на помощта на доброволците ни, които преведоха тези материали на Хинди и Суахили, за да могат хора от Индия и големи африкански общности да ползват материалите на разбираем за тях език.

И няколко думи за доброволчеството: от май 2019 г. до юли 2020 г. младежи от България, Уганда, Танзания, Южна Африка и Индия взеха участие в доброволчески проекти. Тези месеци бяха забавни, изпълнени с много предизвикателства и работа с местните общности. Повече за проекта тук.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2: Развитие капацитет в областта на младежта

In partnership with: