Център за настаняване на бежанци “Военна рампа” гр.София, 

работа по стените около образователния център в приюта: