Програма за родителиРАБОТИЛНИЦА ЗА СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ

http://openspacebg.com/wp-content/uploads/2014/06/peiki.jpg

Програмата е посветено на тема със сериозно социално значение и особена важност в днешно време, когато в медиите постоянно излиза информация за деца и младежи, извършващи престъпления и/или жертва на насилие и агресия. Програмата на ателието съдържа два компонента: информационен и практически. Първия представя теоретичната рамка на американския психиатър Томас Харис, обясняваща различни проблеми в семейните отношения и общуването. Паралелно с това ще се представят арт инструменти и техники за самопомагане.

Tеми, включени в програмата:

1/ Въведение в общуването: представяне модела на Т. Харис «Възрастен – Дете – Родител» и възможните проблеми в семейната комуникацията,

2/ Управление на емоциите: познаваме ли и можем ли да управляваме собствените си емоции? Как проекциите изкривяват общуването.

3/ Семейния оркестър и ролите в него. Порастналите деца и как се променя тяхното участие.

4/ Тангото в отношенията: доверието на различните нива – между партньорите и между родителите и детето.

5/ Анализ на собствените модели на поведение и изграждане на нови такива.

6/ Самооценка – галерия «Моето семейство».

В рамките на шест дена, в интерактивна програма участниците се запознават с модел на общуване, който да скъси дистанцията между поколенията, да подобри общуването и доверието във връзката родител – дете, която е базата за развитие на отношението и поведението на детето към външния свят. Моделът е не просто предложение за прекарване на свободното време, а начин да насърчим проактивността на родителите за подобряване на отношенията с техните деца. Паралелно с това участниците имат възможност да се споделят и анализират собствените си модели на поведение.

За кого: насочена е към родители, чийто деца, навършили вече 12 години, са:

– с идентифициран поведенчески проблем/и;

– субекти на терапия;

– активисти в неправителствени организации;

– доброволци в дневни центрове;

– приемни семейства;

Кога:  07 – 12 юни 2018 година   |   гр. Смолян

          26 – 31 август 2018 година |  гр.Велики Преслав

Такса:  880 лв. цена на курса + настаняване и храна в хотел 3*

Краен срок за записване: 10 май 2018 

За записване: info@openspacebg.com,   М: 0876692753