Тренинг курс “Свобода на словото (на омразата)”. 

Обучението запознава участниците с разнообразието в медийната комуникация. Развива компетенции и умения за противопоставяне на дискриминационните послания и посланията на омразата. Предназначено е за активни младежи и младежки лидери, интересуващи се от работа със социалните медии.

В рамките на обучението участниците придобиват / разширяват знанията си за:
  – човешки права и дискриминационни практики (в медиите);
– как да повлияват на омразата в медиите;
– как да участват директно в медийното пространство и да създават съдържание за повишаване на осведомеността сред младите хора.
Развиват / надграждат умения:
– как да намират и създават примери за живот, които поддържат диалога;
– за критическо мислене;
– как да планират и реализират собствената си медийна кампания;
– как да представят своята идея / кауза на група и да привлекат последователи.
Развиват практически опит и знания в областта на:
– Неформално обучение (с акцент върху ученето чрез правене);
– Работа с компютърни приложения.
Практикуват:
– Работа в мрежа;
– Писане / трансформиране на съобщения.

– Writing / converting messages.

Снимки от провело се обучение в гр.София,
15-20 Октомври 2017:

Няколко примера, които участниците ни създадоха:

Facebook and Tumblr pages:
Webpage and Facebook page
Movie
Debates

II English Language school, Sofia

Тренинг курс “Корените на омразата”

Акцентът в обучението е изясняването на механизмите и влиянието на психологически уязвимите млади хора чрез социалните мрежи. Дискутира се как да се помогне на младите хора да изберат конструктивен път на развитие срещу един по-лесен начин да мразят и да търсят врагове сред една или друга група хора. 

Участниците придобиват знания за:
– психологическия профил на младежите, уязвими за атака и радикализация;
– фактори, благоприятстващи развитието на омраза и агресивно поведение;
– разпознаване на млади хора, които са под влияние на хора, манипулиращи тяхната преценка;
– за модели на работа, които могат лесно да манипулират общественото мнение;
– планиране и провеждане на сесиии за анализ на обществено значими теми с млади хора, родители, колеги;
– да подкрепят младите хора в тяхното развитие;
– как да се инициират дейности, подпомагащи развитието (социални, емоционални и психологически) на младите хора.
Развиват поведение за:
– работа в мрежа;
– работа в партньорство;
– да споделяте опит и да обучават хората около себе си.

Снимки от обучение провело се в Познан, Полша
09-15 Декември 2017

Участници създадоха:

#BigPainting
Dinner together

Turkey

Together we are more strong

Italy

Renovation house for emigrants

Hungary