Председател на УС

Пепа Пенева Велева

Член на екипа

Захаринка Куцева

Младежки програми

Васил Ивелинов Василев

Продукции

Оги Попов

Член на екипа

Деница Бодурова

Член на екипа

Ани Попова

Връзки с обществеността

Моника Угренова

Събития

Виолета Иванова