Председател на УС

Пепа Пенева Велева

Обучителни програми

Д-р Савка Димитрова Савова

Младежки програми

Васил Ивелинов Василев

Продуцент

Оги Стойлов

Член на екипа

Деница Бодурова

Член на екипа

Ани Попова

Връзки с обществеността

Д-р Десислава Манова-Георгиева

Член на екипа

Захаринка Куцева

Събития

Виолета Иванова