Европейската мрежа CHANCE Граждански център срещу организираната престъпност в Европа, е мрежа на организации на гражданското общество, която събира асоциации, движения, неформални групи и активисти от цяла Европа. Популяризиран от асоциация Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, заедно с други асоциации в цяла Европа, стартира официално през 2019 г. в Европейския парламент. Нейната цел е да насърчи сътрудничеството между организациите на гражданското общество от различни страни, които се сблъскват с организираната престъпност, мафията и корупцията, и да насърчи справедливостта и солидарността в европейското общество.

CHANCE (ШАНС на бълг. език) работи в тясно сътрудничество с национални и европейски институции, академичния и съдебния свят. Тъй като престъпните организации действат по все по-глобален начин, е необходимо да се предоставят отговори, които не спират до националните граници. За да бъде ефективен, този отговор трябва да надхвърли полицейското и съдебното сътрудничество между държавите: за да има положителни действия към по-справедливо общество, сътрудничеството между организациите на гражданското общество е от съществено значение.

Това е нашият ШАНС да изградим нови пътища към социална справедливост в Европа.

Покана за кръгла маса “Социалното предприемачество – предизвикателства и възможности”

By | Network CHANCE, Новини

  Фондация „Open Space“ съвместно с катедра „Социална работа“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ви кани на КРЪГЛА МАСА на тема: „Социалното предприемачество – предизвикателства и…

Read More

Покана за кръгла маса “Иновативни практики в областта на социалното предприемачество в ЕС”

By | Network CHANCE, Новини

Университетът за национално и световно стопанство и Фондация „Опън Спейс“ имат удоволствието да Ви поканят на кръгла маса на тема “Иновативни практики в областта на социалното предприемачество в ЕС” Събитието…

Read More

Премиера за България: документалния филм “Убийството на журналиста” (2022)

By | Network CHANCE, Новини

Open Space Foundation и CHANCE (Граждански център срещу организираната престъпност в Европа), в сътрудничество с мрежата Libera, организират прожекция на документалния филм “Убийството на един журналист” на Мат Сарнецки, по…

Read More

Два полезни инструмента, създадени в рамките на работата ни в мрежата EUROPE HUB

By | Network CHANCE, Новини
Два полезни инструмента, създадени в рамките на работата ни в мрежата EUROPE HUB най-накрая са готови! Тези два документа се раждат от идеята, че дейността по противодействие на организираната престъпност,...
Read More

EUROPE HUB – УкрепвАне на МладежкоТо предПриемачество за поДобряване на иКономиката и приОбщаващия бизНес

By | Network CHANCE
EUROPE HUB – УкрепвАне на МладежкоТо предПриемачество за поДобряване на икоНомика и приоБщаващия биЗнес Камю пише, че в човешката история винаги е имало толкова пандемии, колкото войни. Но когато дойдат,...
Read More

CROSS – Гражданското общество и борбата срещу глобалните мафии от Палермската конвенция до днес, среща в Палермо

By | Network CHANCE, Новини
  На 28-29 октомври в Италия се проведе среща на НПО: "CROSS - Гражданското общество и борбата срещу глобалните мафии от Палермската конвенция до днес". От българска страна участва Марта...
Read More

Младежки обмен “Няма място за структури на мафията 2.0” в Лайпциг

By | Network CHANCE, Новини
  На 3 ноември приключи вторият младежки обмен на тема "Няма място за структури на мафията" в Лайпциг, Германия, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Идеята на обмен бе да...
Read More

Финансира се от Европейския съюз