Адрес за кореспонденция:

България
1202 София
ул. „Индустриална“ № 9

ОФИС 1:
1309 София
кв.Манастирски ливади, Бокар 16Б
Мобилен тел.: 0889 916 483

ОФИС 2:
9850 Велики Преслав
ул. „Неофит Рилски“№ 13, вх.В
Мобилен тел.: 0876 692 753

Председател на УС

Пепа Пенева Велева
pepa_p@openspacebg.com

Продуцент

Оги Попов
o_popov@openspacebg.com

Обучителни програми

Захаринка Куцева
TC@openspacebg.com

Младежки програми

Васил Василев
youthprograms@openspacebg.com

Доброволци

Огнян Попов
ESC@openspacebg.com

Връзки с обществеността

Моника Угренова
pr@openspacebg.com

Координатор офис Велики Преслав

Oгнян Попов
info@openspacebg.com