Предвид опита от „ECHO: Европейско културно наследство на сцената“, „ECHO II: Традиции в преход“ и „ECHO III: В името на паметта“, проектът се опитва да се справи с проблемите на видимостта, работата в мрежа, пригодността за заетост и възможностите за навлизане на пазар на изкуствата за нови европейски таланти. Когато става въпрос за използването на наследството като вдъхновяващ източник, то се основава на ценностите на европейското (Европейската година на културното наследство и нейното наследство, Нов европейски Баухаус) и глобалното (критичен дискурс на наследството) възприятия за наследството.

ECHO Academies (ECHOAc) е 24-месечен (1 януари 2023 г. – 31 декември 2024 г.) артистичен проект, който има за цел да насърчава млади и изгряващи европейски таланти в областта на комиксите (в Гърция), модния дизайн (в България) , музика (в Северна Македония), фотография и архитектура (в Унгария) чрез използване на наследството на:

 • Кукления театър на сенките Карагьозис в Гърция,
 • Народните носии от Родопската област в България,
 • Обредни песни от Северна Македония, района на Охрид и
 • Градското индустриално наследство на Будапеща в периода 1860-1960 в Унгария

като средство и вдъхновение за тяхната работа.

ДЕЙНОСТИ:

Планирани дейности на ECHO Academies:

 • Четири (4) ECHO академии в Атина (Гърция), Смолян (България), Битоля (Северна Македония) и Будапеща (Унгария).
 • Четири (4) малки церемонии по награждаване в Атина, Смолян, Битоля и Будапеща (след всяка академия).
 • Менторска програма за всички участващи артисти.
 • 5-дневен курс за изграждане на капацитет с международни онлайн сесии и местни следобедни сесии по следните 5 теми: (a) базирана на проекти работа / управление на проекти, (b) комуникация, (c) кариерно развитие, (d) партньорства и ( д) права на интелектуална собственост.
 • Изпълнение на 12 пилотни проекта от 12 печеливши артисти от Академиите в сътрудничество с микроорганизации в собствените им страни.
 • Открити събития, представящи тези 12 пилотни проекта и техните продукти и резултати.
 • Връзка на творците с национални, европейски и международни пазари.
 • 2 международни онлайн форумни събития.
 • Работа в мрежа за организиране на събития и дейности за развитие на аудитория.

ПОКАНИ за артисти

ECHO Академия в България

В периода 05 – 27 Октомври 2023 г. десет млади модни дизайнери от България, Италия, Испания, Нидерландия, Литва, Турция, Косово и Албания участват в ECHO Академията в България. Освен фолклорното културно наследство, в програма им са включени теми като:

 • eкологични практики за боядисване с природни материали;
 • управление на културни проекти;
 • работа в партньорство и какво ни дава това;
 • финансови възможности за артисти;
 • какво очакваме от техните микропроекти (за тези от тях, които ще бъдат избрани);
 • как да изградят своя бранд;
 • как да планират своята маркетинг стратегия.

На 26 октомври в Художествената Галерия с гр.Смолян, ще бъдат представени проектите на тези млади дизайнери, вдъхновени от културното наследство на Родопите. Три от тези колекции ще получат финансиране за тяхното производство и реализиране на пазара.

Професионално жури ще избере три от предложените колекции на база: творческа оригиналност, интерпретация на темата, способност за внедряване и устойчивост.

В следващата една година младите дизайнери ще имат подкрепата на екипа на фондация Опън Спейс,  микро-организация от тяхната страна и CUMEDIAE от Белгия, за да реализират идеите си и да се развият професионално.

Програма за Развитие на Капацитет

Курсът предлага на артисти и професионалисти ангажирани в културния сектор нови инструменти и умения, които биха подобрили тяхната пригодност за наемане на работа и биха увеличили конкурентоспособността им на пазара. Петдневното обучение за изграждане на капацитет (CBA) е ориентирано към проектно управление, кариерно развитие и по-задълбочено разбиране на местния и международния контекст, в който работят артистите. В пет дни ще представим пет теми:

 • базирана на проекти работа/управление на проекти,
 • комуникация,
 • кариерно развитие,
 • партньорства, и
 • Правата на интелектуална собственост.

Ще има сутрешни и следобедни сесии, като сутрешната сесия ще бъде международна и онлайн, фокусирана върху международния контекст, свързан с гореспоменатите теми, а следобедните сесии ще бъдат национални семинарни сесии на място, специализирани по-специално в националния контекст, свързан с горепосочените теми и на интересите и нуждите на участниците.

Курсовете са безплатни. Датите и начина на участие ще бъдат публикувани скоро.

Проектът се финансира от Европейската програма “Творческа Европа”, European Cooperation Projects – CREA-CULT-2022-COOP-1 и Национален фонд Култура.

Partners:

Inter Alia (Greece)

Open Space Foundation (Bulgria)

Pro Progressione (Hungary)

Sfera International (North Macedonia)

CUMEDIAE: Culture & Media Agency Europe (Brussels, Belgium)