или От Идеята до Реалността и Изпълнението

 

След 4 години съвместна работа с колеги от НПО-ии в Европа, Африка и Азия, новия ни проект си постави за цел да развие необходимите управленски и оперативни компетенции на екипите ни. 

В рамките на проекта бяха моделирани, тествани и доставени обучителни материали и програми, специално разработени да покрият необходимите компетенции на неправителствените и самоуправляващите се организации, посветени на решаването на проблеми в тяхната общност. Проектът прави преход от обучение на живо към създаване на инструмент за дистанционно обучение в услуга на хора, които нямат достъп до доставчици на обучение или не могат да си го позволят. Разработихме и доставихме мобилно приложение F.I.R.E. (От идея до реалност и изпълнение), с безплатен достъп през мобилни телефони за Android и iOs. 

Създадохме интернет страница, на която ще представяме различни обучителни програми и ресурси за свободно ползване. Днес представяме първия такъв: App-a F.I.R.E.

Съдържанието е представено с кратки текстове, видеа и примери от практиката. Когато изтеглите приложението на телефона си, ще имате предимството да учите навсякъде и по всяко време. Достатъчно е да разполагате с 10-20 минутки свободно време, за да почетете и поработите по някоя от темите.

На финала на самоподготовката ви предлагаме и въпросник, за да може да проверите прогреса си. За всеки издържан модул може да поръчате и да получите сертификат.

Приложението е безплатно, като можете да го изтеглите от:

ACTIon – Насърчаване на активно гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие

 

2020 – 2023

F.I.R.E.

From Idea to Reality & Execution,

 

2019-2020

Предистория

Изкуство и култура за обединение

проект 2,

2016 – 2018

Изкуство за социална промяна

проект 1,

2014 – 2015