NOT JUST HISTORY  / НЕ Е ПРОСТО ИСТОРИЯ –
или как младите хора развиват себе си чрез участие в доброволчески дейности

Not just History (Не просто История) е проект, който показва как краткосрочната Европейска Доброволческа Служба (ЕДС) развива младите хора и какво младежките организации могат да направят, за да улеснят навлизането на младежите в истинския живот и неговите предизвикателства.

Проектът има за цел да подкрепи взаимодействието между младежките организации и институциите/фирмите, като мобилизира наличните ресурси за справяне с някой от основните проблеми в малките населени места (не само в България): висока безработица, високо ниво на миграция и застаряващо население.

Началото:

2014 г. в гр.Велики Преслав пристигнаха 28 младежи от 7 държави в рамките на програмата за развитие на специфични умения в областта на археологията, екскурзоводството и работа във фондохранилища. Започна с обучителен процес и по-късно премина в работа на терена на археологическия паметник стара столица – Велики Преслав.  Проектът обаче е много повече от работа на терен. В рамките на престоя си във Велики Преслав младите хора се учат как ефективно да общуват, упражняват езиковите си компетенции по английски език и изучават историята – като сравняват факти от историята на България с тяхната собствена история, работят в мултикултурен екип и се учат как да си партнират и помагат (независимо от коя държава са и каква религия изповядват).

След реалната работа на терен, младежите правят самооценка на постиженията и наученото. На финала получават Youthpass сертификат, който европейската комисия издава и насърчава да се използва все повече при кандидатстване за работа и обучение в цял свят.

В рамките на СЕЗОН 1 се случиха 2 важни неща:

краткосрочна доброволческа служба на младежи на възраст 17 – 29 години в периода от 20.09 – 05.11.2014 и

семинар за младежки работници (20 – 28.09.2014), в който ръководителите на партниращите организации споделихме опит и добри практики от работата си с доброволците.

Основния ни фокус в този семинар бе: как можем да помогнем на младите хора да намерят своето призвание, да практикуват и да се учат в сфери извън училище. Днес е много „модерно“ да се критикува училището и какво то не е успяло да направи с децата и младежите. Нашата идея е малко по-различна – да създадем ВЪЗМОЖНОСТ младите хора да се запознаят с различни професии и да намерят по-лесно места за стаж, за практика, за информиране какво точно изисква дадена професия. А по-нататък: и да им помогнем в развитие на предприемаческите им умения, да могат да оценят от какво още като развитие и образование се нуждаят и дали чрез продължаване на обучението или в директна професионална реализация – но да започнат да развиват себе си в желаната област от живота.

В проекта участват доброволци от 7 различни държави (както и с различни вероизповедания): Грузия, Азербайджан, Унгария, Латвия, Испания, Италия и Турция. 45 дни (20 септември – 05 ноември) младите хора ще работят, ще споделят, ще почиват и ще се забавляват заедно. Ще намерят нови приятели – както сред участниците в проекта, така и сред местната общност. 

Опита, натрупан в рамките тази практика, реализирането на ЕДС, както и документирането на индивидуалния опит на младежите и публичното признаване на приноса им, ще насърчи участието и на други младите хора в живота на местната общност и тяхното включване.
Проектът се реализира от Фондация „Опън Спейс“ в партньорство с младежки организации от Латвия, Испания, Италия, Унгария, Азербайджан, Грузия и Турция. Финансира се по програма „Еразъм плюс“ на ЕС, като се осигуряват средства за тяхното пътуване, настаняване и изхранване в рамките на дейностите им за подпомагане на обществено значими каузи. 

Младежите се настаняват в частни домове в града, което улеснява общуването им с местните хора.

Екипът археолози: Кремена и Димитър, Пламен и Радостина, работят с тях в 3 различни точки: уала на Хан Крум, в стария град и музея. А младежи от града им помагат да опознаят местния бит и култура – като ги кани в различни спортни и културни събития в града. ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ ги поканиха да журират конкурса им за домашен любимец.

2014 г. бе интересна и вълнуваща както за младежите-доборовлци, така и за партньорските организации. Среща на живо, проверка на старндарти и стил на работа, но най-вече проверка на доверието. Опита ни е споделен в книгата “Not Just History – EVS”.

СЕЗОН 2 – лятото на 2015

Работата в гр.Велики Преслав се реализира по програма “Erasmus +”, Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани, с финансовата подкрепа на ЕС, оператор на програмата за България: ЦРЧР

– номер на договора: 2014-1-BG01-KA105-00368 – ЕДС и ТС, финансиране: 47 394.20 EUR

– номер на договора: 2014-3-BG01-KA105-013348 – ТС, финансиране: 14 445.00 EUR

– номер на договора: 2015-1-BG01-KA105-013459 – ЕДС, финансиране: 30 030.00 EUR