Традицията е всичко, което се предава от миналото към настоящето. Това може да бъде физически обект, културна конструкция или комбинация от двете. Традициите са свързани с групите, които ги практикуват, и представляват неразделна част от тяхната динамична идентичност. Предполага се че те са дълбоко вкоренени практики, които идват от митологизирано, далечно минало. Изложени са на опасност от изчезване и забрава.

Съвременните изследвания обаче се противопоставят на такива мрачни подходи, показващи непрекъснато променяща се динамична природа в културата, която възприема и приспособява миналото към нуждите на настоящето. Общото признание, че нашата глобализирана реалност оставя малко време за размисъл върху нашите местни практики и начини на живот, е отправна точка за диалог за художници и граждани от европейските местни общности.

Целта на съвместната ни работа през следващите две години ще бъде чрез художествени изследвания и творчество в областта на живописта, рисуването, скулптурата, графичния дизайн, модния дизайн и занаятите, артисти от България, Гърция, Унгария и Северна Македония да създават свои произведения на изкуството и занаяти, като изследват местното наследство и като се вдъхновяват от местните традиции или нематериално културно наследство.

Проектът е с продължителност 22 месеца и ще включва:
– проучване на наследството в партньорските държави;
– транснационална мобилност на артисти и културни оператори;
– изграждане на капацитет на хора, от културния сектор;
– дигитализация на новосъздадени произведения и представяне на авторите.

Започваме с 5 арт резиденции:

в София (България), Prespa (Северна Македония) и Torula-Győr (Унгария), Spetses (Гърция), Смолян (България)

в периода 1 Февруари 2021 – 31 Октомври 2021

 

Проектът се съ-финансира от Европейската програма “Творческа Европа”.

Арт резиденция 1: София, България

Кога: 01 май 2021 – 28 май 2021

Покана и как да кандидатствате: тук

Обект на изследване: тук.

.

Арт резиденция 2: Преспа, С. Македония

Кога: 5 май 2021 – 30 май 2021

Понака за кандидатстване: тук

Обект на изследване: тук.

.

Арт резиденция 3: Спетчес, Гърция

Кога: 1 юни 2021 – 30 юни 2021

Понака за кандидатстване: тук

Обект на изследване: тук.

.

Арт резиденция 4: Гьорг, Унгария

Кога: 1 юли 2021 – 30 юли 2021

Понака за кандидатстване: тук

Обект на изследване: тук.

.

Арт резиденция 5: Смолян, България

Кога: 29 септември – 26 октомври 2021

Понака за кандидатстване: тук

Обект на изследване: тук.

.

Участници в София: 

Remzije Lloga (Северна Македония)

Ennios Eros Giogos (Гърция)

Marcella Papp (Унгария)

Йордан Михалев (България)

Участници в Преспа: 

Yiannis Selimitis (Гърция)

Николай Маринов (България)

Djoshkus Alievski (Северна Македония)

Panni Marosi (Унгария)

Участници в Спетчес: 

Katerina Karatzaferi (Гърция)

Balazs Kontur (Унгария)

Деяна Старева (България)

Martina Spasovska (Северна Македония)

Участници Гьорг: 

Konstantinos Koronaios (Гърция)

Нанда Ментешева (България)

Kinga Enzsoly (Унгария)

Boglar Peruzzi (Унгария)

Участници в Смолян: 

Maita Chatziioannidou (Гърция)

Галина Абаджимаринова (България)

Burim Ajdini (Северна Македония)

Beata Mery (Унгария)

Изложба в София, България

Кога: 5 август 2021 – 19 август 2021

Къде: Галерия Credo Bonum

.

Catalog_ECHO2

Изложба в Преспа, С.Македония

Кога: 12.06.2021

Къде: клуб Jogada, Преспа

.

Каталог с произведенията

Изложба в Спетчес, Гърция

Кога: 12.07.2021

Къде: манастира на Св. Николай

.

Catalogue_Spetses

Изложба в Гьорг, Унгария

Кога: 15.10.2021

Къде: Gior

.

Echo_II_Gyor_cataloge

Изложба в Смолян, България

Кога: 9 април 2022

Къде: Художествена галерия Смолян

.

Catalog_ECHO2_Smolyan

Gala of Curiosity

Прищина, Косово

29 октомври – 1 ноември 2021

Галерия

Информация за резиденциите, артистите и техните произведения можете да видите на сайта на проекта:  www.echo-ii.eu

Партньори:

Inter Alia   (Гърция)

Sfera International,  (Северна Македония)

Open Space Foundation  (България)

Pro Progressione  (Унгария)

PostScriptum  (Гърция)

Balkans Beyond Borders   (Гърция)

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на: