Проектът “Freedom of (hate) speech” (FHS)  е възможност да се запознаете и да придобиете умения за противопоставяне на прояви на речта на омразата – он-лайн и оф-лайн. Желанието ни е да представим инструменти за насърчаване на важни човешки ценности като недискриминация, толерантност и включване в междукултурен диалог. Какво предлагаме:

     1/ Тренинг курс на тема „Свобода на словото (на омразата)“, разглеждащ разнообразието в медийната комуникация. Развиваме компетенции и умения за противопоставяне на  дискриминационни послания и съобщения, носители на омраза. Практикуване на умения сами да генерирате съдържание, или да се противопоставяте на речта на омразата.

2/ Тренинг курс „Корени на Омразата“, предназначен за младежки работници и обучители. Фокусът тук е да анализираме какво стои зад омразата и как да се справяме с опасността от епидемия на омраза и още повече от рискове от радикализация и агресивни реакции.

      3/ Важни са и действията оф-лайн. Различни арт-инструменти: рисуване в публични пространства, видео- и арт-инсталации, фотографии, организиране на ателиета, могат да помогнат за преодоляване на предразсъдъците, опознаването, съвместната работа.

     Очаквайте през месец март и сборника от статии по темата „Корени на омразата и как да се справим“.

Блогът на Анджи

 

 

Горещи теми и впечатления от Анджела Мадалена

Срещу омразата

 

 

Оф-лайн акции на екипа

Материали 

 

Какво казва Законът?

Как да докладваме Реч на омразата?

Защо е важно да ДЕЙСТВАМ срещу Омразата?

Тренинг курсове

 

 

Присъедини се и Създавай промяна

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“ на ЕС, Ключова дейност 1: мобилност на граждани, сектор младеж.

Партньори: