АРТ ЛАГЕР

РАБОТИЛНИЦАТА НА МАЛКИТЕ “ГОЛЕМИ” ХОРА

Програма, която използва изкуството като средство за социална промяна и личностно развитие. Чрез заниманията с изкуства (музика, изобразително и приложно изкуство, театър и кукли, занаяти – тъкане и напластяване), децата и младежите развиват своята креативност, обменят и овладяват нови артистични техники, укрепват вярата в собствените си умения и възможности.

Програмата е своеобразен мост между традициите и модерното, между културите, между поколенията. Детето ви не само се потапя в творческия свят, но и преживява и говори върху различни теми от живота – приятелство, гаджета, отношения с връстниците и възрастните, общуването и работа в екип.

Програмата има няколко форми:

Летен лагер за деца и младежи
Програма за младежи
Тренинг за родители