Покана за кръгла маса “Иновативни практики в областта на социалното предприемачество в ЕС”

Университетът за национално и световно стопанство и Фондация „Опън Спейс“ имат удоволствието да Ви поканят на кръгла маса на тема “Иновативни практики в областта на социалното предприемачество в ЕС”

Събитието ще се проведе на 18.10.2023 /сряда/ от 9:30 ч. в Голяма конферентна зала в УНСС.

На кръглата маса ще се дискутират:
– обучителни инструменти и програми за развитие на социалното предприемачество;
– от какво имат нужда хората, развиващи социални предприятия в България;
– ще погледнем и какво се случва в Европа и какво като добри практики можем да приложим в България.
Кръглата маса е част от работната програма на мрежата CHANCE за 2023 година с цел да активизира младите хора по темата предприемчество и защо то е важно за самите тях и за средата им. Партньор на мрежата ще сподели наблюдения и добри практики от Италия и Албания, в които конфискувани имоти са дадени на социални предприятия и как това може да бъде добър ресурс за развитието на едно социално проедприятие. Сред панелистите ще видим изявени експерти и хора с дългогодидишен опит в сферата на социалното предприемачество. Ще чуем преподаватели и юристи, за да обсъдим как средата в България би могла да се подобри.

Събитието се организатора в партньорство с Факултет “Международна икономика и политика” в УНСС.
Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история. УНСС е държавен университет, в който се изучават икономически, юридически, политически, административни, информационни и социални науки, в 43 бакалавърски и 108 магистърски програми, на български и английски език. Това го прави и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа.
Фондация ОПЪН СПЕЙС е неправителствена организация, основана 2007 г., с цел подкрепа и насърчаване на културния диалог и взаимоотношения чрез различни форми на изкуството и общуването. Търси и създава мостове между традициите и модерното, между културите, между поколенията. От 2008 год. развива обучителни и културни програми, работи в НПО и обучителни институции от Европа, Африка и Азия.