Покана за кръгла маса “Социалното предприемачество – предизвикателства и възможности”

 

Фондация „Open Space“ съвместно с катедра „Социална работа“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ви кани на КРЪГЛА МАСА на тема: „Социалното предприемачество – предизвикателства и възможности“

В рамките на събитието ще обсъдим социалното предприемачество в Североизточния регион. Какви са успехите и пред какво са изправени социалните предприятия там. Какво е мястото на младите хора и какви са нагласите им към предприятията с кауза.

Програма

 • Доц. д-р Росица Михайлова, декан на Педагогически факултет и Пепа Велева, Фондация „Open Space“ – Откриване и приветствия
 • г-жа Мария Методиева и д-р Хасан Ефраимов – Презентация Фондация “Св. Николай Чудотворец”
  – социално предприятие „Чудната градини“, гр. Добрич
 • Русенски университет, катедра „Мениджмънт и социални дейности“
  Презентация 3: Опитът на Русенски университет в социални проекти за
  подкрепа на жени предприемачи – представя доц. д-р Свилен Кунев
 • Марта Буджио – Фондация „Open Space“ представя мрежата CHANCE – Civil Hub Against orgaNised Crime in Europe
 • Възможност за изказване и споделяне от страна на участниците в кръглата маса. Дискусия.
 • Закриване на кръглата маса и коктейл

Участници:
– Студенти и преподаватели от Шуменски университет, катедра „Социална работа“
– Преподаватели и студенти от Русенски университет, катедра „Мениджмънт и социални дейности“;
– Представители от социалните услуги в Шумен и региона;
– Представители на Фондация „Св. Николай Чудотворец“, гр. Добрич

Дата на събитието: 08.11.2023 г.
Начален час: 13:00 ч.

Място: Актова зала на Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ гр.Шумен.

 

Събитието се провежда с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на ЕС, част от работната програма на мрежа CHANCE – Civil Hub Against orgaNised Crime in Europe