EUROPE HUB – УкрепвАне на МладежкоТо предПриемачество за поДобряване на иКономиката и приОбщаващия бизНес

EUROPE HUB – УкрепвАне на МладежкоТо предПриемачество за поДобряване на икоНомика и приоБщаващия биЗнес

Камю пише, че в човешката история винаги е имало толкова пандемии, колкото войни. Но когато дойдат, винаги ни изненадват. На същите страници той пише, че когато това се случи, се отнема способността на човека да обича, защото това изисква известно бъдеще, а в тези ситуации има само моменти. Ако това е вярно, тогава възможността да видим бъдещето идва от знанието, че не сме сами, че други хора също са част от това бъдеще. Това обаче също така изисква да има материални пространства и условия, в които да се направи това. Конкретни пространства, които дават също толкова конкретни възможности на въображението, особено на индивиди, поставени в по-голямо затруднение от социалния си контекст.

Тази възможност може да бъде насърчена чрез инвестиране в приобщаващи форми на социална икономика, които са насочени към устойчиво развитие, чиято цел не е печалбата, а интересът на самата общност. Този тип икономика, освен че може да устои добре на колебанията и икономическите кризи, позволява на младите хора да научат за нови възможности за гражданска ангажираност, да създават пространства за работа и реинтеграция в обществото на по-уязвими групи, като например имигранти, хора с увреждания, бивши затворници, изолирани жени или хора с проблеми със зависимостите.

За да се изгради по-сплотено и устойчиво бъдеще за Европа, засегната от пандемията от COVID-19 и от последиците от войната в Украйна, е необходимо институциите да поемат водеща роля в съживяването на принципите на прозрачност, отчетност и участие, които подкрепят демократичните ценности и могат да дадат възможност на младите хора да мислят и организират различен икономически, социален и културен модел. Възможността да оставят осезаема следа върху териториите, във и за общностите, в които живеят, е първата стъпка в прогонването на разказа за непроменливо настояще и бъдеще.

Необходимостта от приемане на нови инструменти за ангажиране на гражданите и институциите да подчертаят присъствието им става все по-належаща всеки ден. Престъпните групи все повече действат транснационално, като се адаптират към контекста и се възползват от законодателни, съдебни и културни пропуски. Седем от 10 престъпни организации, разследвани в Европа, действат в повече от една държава, а 40% действат в повече от един престъпен сектор (SOCTA 2021). Повече от 60% от престъпните мрежи, активни в Европейския съюз, са замесени в корупционни практики, а повече от 80% от тях използват законен бизнес като прикритие за пране на пари и други незаконни дейности.

На фона на всичко това само 1% от престъпното имущество се конфискува. Всичко това беше обсъдено наскоро в Палермо в рамките на събитието CROSS по повод 22-ата годишнина от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. Множеството гости, които се качиха на сцената, споделиха данни, опит и предложения за организиране на борбата с транснационалната организирана престъпност, а различните сдружения, участващи в събитието, имаха възможност да се представят пред публиката, да създадат и затвърдят контакти. В тази среща присъстваха и членове на Europe Hub, който включва десет партньора от 10 европейски държави, активни в неформалната мрежа CHANCE – Civil Hub Against Organized Crime in Europe. Като мерки за подкрепа на младите хора, проектът предлага да се обърне внимание на проблема с младежката безработица чрез прилагане на модела на социално предприемачество на местно, регионално, национално и европейско ниво, с акцент върху общественото и социално повторно използване на конфискувано имущество, с убеждението, че точно инструментът за конфискация, заедно с желанието да се разпределят тези иззети имоти на общността, може да бъде ключът към възстановяването на отношенията между гражданите и институциите, насърчавайки основните принципи на участие, отчетност и прозрачност и накрая давайки конкретни физически пространства, в които самата общност може да намери сили да си представи и изгради бъдещето.

Ресурси от работата на мрежата: 

With support of”program Erasmus+