Стажант: Координатор събития

Място: офис гр. София

период на провеждане Продължителност: от 1 май 2023 г.  до 29 септември 2023 г.

  • очаквана продължителност: 240 работни часа;
  • гъвкавост в датите и работния график, според обучителната ви програма в университета.

 Изисквания към кандидатите:

  • Понастоящем студент  Обществена комуникация, Социология, антропология и науки за културата
  • Технически умения:- Базови знания в областта на планиране на проект/събитие.- Базови теоретични знания за водене на кореспонденция.
  • Качества: Умения за самостоятелна и екипна работа. Добра компютърна грамотност.
  • Езикови умения – един от следните езици:
    • Английски език,
    • и добро владеене на български език.

 

 Задачи на стажанта:

– Участие в обсъждане и планиране на работна задача.

– Изготвяне на покани за участие, съгласно целите на конкретния проект.

– Контакт с потенциални участници в събитията.

– Участие в организиране на логистика и провеждането на събития.

– Участие в изготвянето на материали за разпространение по време на събитието.

– Анализ на резултатите от събитието.

 

 Повече информация може да намерите тук.

 Заплащане: според правилата ма програма “Студентски практики – фаза 2″ на МОН

Само пълни кандидатури ще бъдат разглеждани! За повече информация как да кандидатствате и какви са правилата на програмата можете да видите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 Май 2023 г.

 За контакт:   info@openspacebg.com