EUROPE HUB new project with the network CHANCE

Екипът ни вече е част от мрежата CHANCE

и ще участва в съвместна работа с колеги от няколко Европейски държави по проектът EUROPE HUB. 

 

EUROPE HUB е проект, който търси условия да укрепи младежкото предприемачество и създаване на условия и благоприятстващ климат за приобщаващ бизнес.  Целта е да увеличи участието на младежите в насърчаването на гражданска ангажираност и социално предприемачество чрез социално и публично повторно използване на конфискувани активи. Част от работата ни ще е посветена на овластяването на младежите чрез публично и социално повторно използване на конфискувани активи и въздействието на действията за социална справедливост в най-уязвимите контексти. Ще съберем информация от различните страни партньори, участващи в този проект с няколко фокуса: 

  • върху младежкото предприемачество като цяло,
  • гражданската или социалната икономика и приобщаващия бизнес, 
  • до колко и къде изобщо съществуват практики за използване на конфискувани активи за обществени и социални цели,
  • възможностите за ангажиране на младежта в процеса на проектиране и изпълнение на социални/обществени проекти;
  • практиката за граждански мониторинг на конфискувани активи, и при повторно използвани за обществени/социални цели. 

Партньори по проекта са:  

В рамките на проекта предстоят: 

  • Шестдневна онлайн обучителна сесия: относно практиките и политиките за приобщаващо и регенеративно развитие за подобряване на териториалните ресурси, с особено внимание към общите блага и гражданската икономика. Обучението ще обсъди: потенциала на гражданската икономика, как да планираме политики за приобщаващо и регенеративно развитие, как да увеличим териториите чрез младо предприемачество и значението на общите блага и конфискуваните активи. Участниците ще бъдат партньори на CHANCE и други асоциации, които биха проявили интерес да се включат както в обучението, така и в мрежата и ще включват лектори и експерти по темите за подобряване на обмена на добри практики и засилване на уменията на участниците.
  • Четиридневен лагер, насочен към повторното социално използване на конфискувани активи. Лагерът ще предостави на партньорите възможност да чуят директно от експерти и активисти, както и да обсъдят и подобрят въздействието на CHANCE в дългосрочен план. Лагерът ще се занимава с: – начините, по които гражданската ангажираност може да бъде ефективно средство за предотвратяване и борба с организираната престъпност и корупцията, със специален акцент върху повторното социално използване на конфискувани активи; – как младите граждани на ЕС могат да се ангажират със социалното предприемачество за справяне с незаконната икономика; – как основаната на солидарност заетост в предприемачеството може да създаде нова парадигма на икономическо и социално развитие; – как младежите могат да бъдат главни герои на гражданската икономика;
  • Всеки партньор на мрежа CHANCE ще организира местна/национална инициатива за Деня за възпоменание и съпричастност към всички жертви на организираната престъпност и корупцията. По време на всяко събитие жертвите от всяка страна ще бъдат припомнени и, когато е възможно, семействата на жертвите ще свидетелстват за своя опит, споделяйки болката си и превръщайки я в активно гражданство.
  • Освен това различни експерти по темата ще участват и ще споделят знанията си с присъстващите, за да повишат осведомеността относно възможностите за борба с организираната престъпност и да популяризират граждански инструменти за общество, основано на основните ценности на ЕС. Организирането на второто издание на COREACT – събитие, което се проведе за първи път през 2019 г. и събра повече от 200 активисти от Европа и извън нея в двудневен семинар в Берлин. Събитието създава приобщаваща и безопасна среда, в която хората могат да се учат един от друг, като обменят опит и методи и предоставят практически инструменти и възможни партньорства за справяне със социални феномени като мафии и мафиотски култури, незаконни финансови потоци и пране на пари чрез овластяване на младежите и публично и социално повторно използване на конфискувани активи. Ще бъдат създадени нови мрежи през националните граници с дългосрочни и устойчиви цели, а различните организации могат да подобрят своето въздействие върху местната система.

Финансира се по програма “Еразъм+” на ЕС