Обучение по програма “Алтернативи 4.0”

Покана за участие в обучение по проектно планиране, изпълнение и отчитане. 

Програма “Алтернативи 4.0.” стартира през март 2020  и в тази връзка ви каним да се включите в предстоящото откриващо обучение.

Цел на обучението е да запознае участниците с:

  • етапите на проектното планиране и изпълнение;
  • изработване на бизнес план;
  • добри практики;
  • принципа на гражданското участие, защита на права и механизми за сдружаване и самоорганизиране.

В рамките на обучението младежите ще развият компетенции да:

  • презентират идеята си пред група;
  • привличат съмишленици за кауза;
  • планират стъпка по стъпка идеята си;
  • анализират ресурси, способности, условия на средата, и да планират нуждата си от обучение и развитие.

В края на обучението ще знаете КАК да кандидатствате за финансиране по нашата идея и ще можете да получате:

– финансиране,

– логистична и

– експертна подкрепа от екипа ни.

Обучението ще се проведе  в гр.София.на 21, 22, 28 и 29 март 2020

 

Участници: младежи на възраст 19 – 29 год.

 

За участие в ОБУЧЕНИЕТО: попълете РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА в срок до 15/03/2020 г.