Welcome to the Volunteering team in Petrich town in Bulgaria

На 15 април посрещнахме в гр.Петрич екип доброволци по прoграмата ни “Не Просто История“.

Младежи от Полша, Турция, Ливан, Йордания, Палестина, Грузия, Алжир ще ни помагат в приготовленията по откриване на Историческия музей в гр.Петрич. Партнираме си с Община Петрич и историците в региона от миналата година. По тяхна покана тази година включваме доброволци от няколко страни, като идеята е от една страна да активизираме младите хора в града за доборовлчески дейности, както и да промотираме Петрич и новия Музей и парка около него.

Задачите ни тук са много амбициозни. За кратко време трябва да свършим доста неща, но най-важен е примерът който искаме да покажем и да запалим младите хора да са по-активни и да участват в дейности в страната и извън нея.

В първата седмица по проекта започнахме с тренинг при пристигане. Освен запознаване с културните особености и адаптиране към средата, трябва да направим действащ екип от хора, които не се познават. Всеки проект е голямо предизвикателство. Срещаш хора, които декларират желанието си да подкрепят дадена кауза и са достатъчно смели, за да дойдат в страната ни, и е важно да създадеш условия и климат на доверие и подкрепа. В селдващите дни те ще трябва да живеят заедно, да си помагат в работните задачи, да планират свободното си време. За повечето от младежите това е първо излизане от града и семейството, в което живеят. За първи път пътуват зад граница. За първи път ще им се случат толкова много неща. А ние трябва да им помогнем този първи опит да е впечатляващ и успешен. Да развият отношение към доброволчеството, да пожелаят и в бъдеще да помагат, както и да увличат и други хора със себе си.

През тази първа седмица направихме екипи по интереси и видяхме кой в какво е силен и иска да допринася. “Кутията на съкровищата” както често наричаме тези екипи е пълна с различни таланти, различни характери и разлчни предизвикателства. Вече имаме програма и за допълнителни дейности, които самите доброволци инициираха:

  • уъркшопове по рисуване и работа с глина;
  • актьорско майсторство;
  • игри с историческа насоченост;
  • спорт: зумба, футбол и баскетбол;

Следете ни тук и в социалните мрежи, за да видите как ще протече проектът. А двама от доброволците ще работят и по видео, в което да представят духа на доброволчеството и как програмата ЕСК създава условия то да се случва.

Проектът се финансира по програма “Европейски корпус за солидарност” на ЕС