Незабравими, прекрасни и много щастливи няколко дни в Танзания

https://www.facebook.com/violina.veskova/videos/1677634575603328/?t=21

 

 

Младежки обмен по програма “Еразъм+” на ЕС,

проект “Art and Culture for Unity”, КА2: Развитие капацитет на младежки работници