Volunteering team in Veliki Preslav town 2022

 

На 27 юли посрещнахме в гр.В.Преслав доброволци от Азербайджан, Турция, Испания, Италия, Франция, Колумбия и България, които ще помагат в дейностите ни в района.

Участието на младежите се финансира от Програма „Европейски корпус за солидарност“ на ЕС.

Програмата „Не просто история“ използва изкуството и неформалното обучение като средство за социална промяна и личностно развитие. Чрез заниманията с изкуства (музика, изобразително и приложно изкуство, театър и кукли, занаяти – тъкане и напластяване), децата и младежите развиват своята креативност, обменят и овладяват нови артистични техники, укрепват вярата в собствените си умения и възможности. Програмата е своеобразен мост между традициите и модерното, между културите, между поколенията. Участниците не само се потапя в творческия свят, но и преживява и говорят върху различни теми от живота – приятелство, гаджета, отношения с връстниците и възрастните, общуването и работа в екип. Aкадемията се провежда в гр.Петрич и гр.В.Преслав, където използваме характерните за района културни особености. В гр.В.Преслав имат възможност да се докоснат до истински археологически разкопки, да помагат в Археологическия музей във В.Преслав, да влизат в ролите на екскурзоводи на малки групи посетители на археологическия комплекс. В гр.Петрич – да работят по създаване на отношение и свързаност с новия музей в града, да изучават история, етнология, краезнание и значимите съвременници от района по интересен и приятен начин.

От 2015 година в академията помагат и доброволци от Европейски и съседни държави. Това придава нов фокус в работата – изучаване на история, сравняване на периоди от развитието на дадена нация, разглеждане на артефакти и практикуване на уменията по чужди езици. От 12 до 20 доброволци подкрепят местните екипи, музеините работници, преподаватели и тренери в мисията им да работят с младите хора и да възпитават креативност, интерес към културното историческо наследство, но и да интерпретират фактите. Участниците са деца и младежи от района и такива, които живеят извън страната, но са се завърнали за лятната ваканция при баби и дядовци. Участието в академията е безплатно и всяка година дава шанс на деца и подрастващи от различни социални групи да общуват и да се забавляват заедно. Помагаме им да преодоляват дискриминационни настроения и открито да разговарят по теми свързани с речта на омразата, приемането на другия и многообразието в света. За това особено силно помага и присъствието на доброволците от Европейски държави: https://www.openspacebg.com/video-canal-youtube/

Амбиция на проекта ни е да се насърчат хората, особено младите хора, да опознаят богатото културно многообразие на района ни, както и да обърнат внимание на мястото, което това културно наследство заема в нашето ежедневие.

Първите дни са посветени на подготовка на младежите за включването им в конкретни задачи, запознаване един с друг, както и съвети за оцеляване в България и региона. Проектът започна с високи температури и още по-горещи страсти. Конфликт в екипът и трудни решения белязаха началото. С общи усилия обаче нещата вече се нормализират и всеки започва да организира деня и работните си задачи. В рамките на проекта доброволците ще помагат в:

  • работата ни с деца и младежи;
  • в Археологическия музей В.Преслав;
  • на археологически разкопки – стара столица.

Като допълнение на работата ни в района, доброволците ще органзиарат културни вечери за представяне на своите държави, киномаратон, ще честваме Международния ден на Младежта – 12 август, ще се включим в традиционния вече за региона фестивал “Традиции”, ще си говорим за програмите на ЕС за обучение и развитие на младите хора, ще се срещнем с един бивш доброволец в организацията ни от Испания, влюбен безвъзвратно в България и Велики Преслав и който вече регистрира своя органзиация в Испания и активно трансферира опит и лични контакти към своя район Мурсия в Испания.

Следете събитията тук или във Facebook. Чувствайте се поканени, дори и виртуално да преживеете чувството на споделеност, солидарност и ангажираност.

С подкрепата на: