Why do we need a European civil society strategy?

Защо ни трябва европейска стратегия на гражданското общество?

Конференция за процъфтяващо гражданско пространство

 

На  1 и 2 юни 2022 в Будапеща, Унгария бяха представени резултатите от проект  „Възстановяването на нашето гражданско пространство!“ („The Reclaim Our civil Space!“): https://civilspace.eu/en.

Проектът търси решение на тенденциите на демократично отстъпление и свиване на гражданското пространство, наблюдавано през последните години, особено в Централна и Югоизточна Европа. В рамките на конференцията освен това се дискутираха необходимостта и потенциалното съдържание на стратегия за гражданските организации, която да се предложи на ЕС, както и възможни съвместни действия за да се събере по-широка подкрепа сред гражданските организации за тази кауза.

От страна на Open Space участва Пепа Пенева (Председател на УС). Ето какво споделя тя:

„Интересен беше прегледа на текущите инициативи на ЕС, свързани с гражданското общество и работата по застъпничество, извършвана от европейската мрежа, работеща по темата.

Дискутирахме редица проблеми у нас и в други страни в Европа пред гражданските организаци: като:

  • Достъп до финансова подкрепа. Нужно е да се преосмисли водещия в момента принцип за проектно финансиране, и да се даде възмможност за фокусиране върху действителните нужди на организациите на гражданското общество и общностите, които те подкрепят. Да може да се покриват различни дейности извършвани от граждански организации, напр. стратегически съдебни спорове и др.
  • Да се утвърди правна рамка, защитаваща гражданското общество и най-вече тя да може да се прилага бързо, с необходимата прозрачност и отчетност в обществото;
  • Мерки на национално ниво: да насърчава държавите-членки да приемат национални стратегии за гражданското общество както по отношение на създаване благоприятна правна и политическа среда за тяхното съществуване, така и за отваряне на схеми за финансиране с национални ресурси.

Като цяло срещата показа силната мотивация и воля на хора от гражданския сектор да продължат да работят, независимо от трудностите и пречките (които за съжаление продължаваме да регистрираме). Да, имаше много енергия, добри практики и обмен, които лично на мен ще са ми много полезни в работата. Разговаряхме за гражданското образвоние и колко е важно да започне да се случва в ранна възраст.

Тръгнах си вдъхновена от коментара на една колега от Нидерландия, който искам да споделя тук: „ Имаме важната отговорност и ангажимент да работим и възпитаваме у себе си и хората около нас живот заедно с другите. Всеки от нас се е посветил и работи за нуждите и правата на определена уязвима група, но някак пропускаме, че заедно с нас има още много други различни групи, всяка от тях със собствени нужди и потребности. И всички ние трябва да намерим начин да живеем заедно. Да не си пречим. И да изграждаме живота си заедно. Като мислим и се грижим един за друг.“

Замислих се за думата съ-граждани. Една страхотна дума, която използваме в българския език. Дума, с огромен заряд. Накратко: съ-граждани е моето вдъхновение от това пътуване до Унгария, до професионалния ми опит до момента, до мен самата. Пътуване, което продължава.

Скоро ще е в достъпен в публичното пространство модул 4 „Медийна грамотност и правата ни он-лайн“, част от обучителната ни програма за активни граждани. Програмата е достъпна през мобилни телефони за Android и iOs под наименованието F.I.R.E. (From Idea to Reality & Execution) и е нашия принос да работим по темата. Като споделяме ресурси, знания и информация, силно вярваме, че помагайки си един друг ставаме по-силни, по-знаещи и по-отговорни.“