Проект на Николай Русев

Екипът по проекта отново се срещна с деца от няколко детски градини в кв.Младост.

Продължи и във II Английска гимназия в София.

Вероятно си чувал песента «Две праскови и две череши» на Диана Експрес! И ние не бяхме, но ни я пуснаха. Вдъхновяваща е! Решили сме света да наследи от нас – няколко дървета.

Подготвяме и еко-торбички, истински проиведения на изкуството! Заповядай в работилницата ни.

Продължи и във II Английска гимназия в София.

Вероятно си чувал песента «Две праскови и две череши» на Диана Експрес! И ние не бяхме, но ни я пуснаха. Вдъхновяваща е! Решили сме света да наследи от нас – няколко дървета.

Подготвяме и еко-торбички, истински проиведения на изкуството! Заповядай в работилницата ни.

Проектът е финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. С подкрепата на Горско стопанство гр.Върбица.

Медийни партньори: