ПРЕСЛАВСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

Запали Рада селото 

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Момчета и момичета се събират заедно(седянка)

 

ТЕКСТ

Запали Рада селуто,

Селуту и махалата

Ут четиритя рогуве

Чий изгуряли мале мо 

Паша Кируви яхъри

Паша съй Киру заканил

Там да си рада убеси

На високите туполи

На тенки дълги синджиря

Рада майка си думаши

 – милинка моя майно льо

Куги ма мамо юловят

Юловят да ма пукарат

Пукарат да ма убесят 

ти да ни плачиш за меня

за мойта млада младиня

младиня и убавиня

най ми прибири полите

чи да ни рикът ората 

 – Рада е, мамо убесина

А най да рикът ората:

 – Рада е сладко заспала

Каламвир бяла Радольо 

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Това е песен за маса, за вино, …

 

ТЕКСТ

Каламвир бяла Радольо

Мър ти нъл ми са фаляши 

Ни пия вину чървену

Ни върла бистра ракия

Що ми са на вину миришиш

На вину и на ракия

Байно льо бате Иване

Сбоши сме гостля имали 

Царюграшката въйвода

Дрянуполската наепа

Запалиу свищъ ошчана 

Чи слязлау долу у понцата

Да точа вину чървену

И бистра върла ракия

Падна свищъ ми угасна

Чи си ръцете напръскау 

Ръцете ду връветя

Краката ду куленетя

Затуй на вину мириша

На вину и на ракия

Лаленце се люлее 

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Момиче пее песен за здраве на малко момченце. 

 

ТЕКСТ

Лаленце се люлее,(х2) 

на зелено ливаде.(х2) 

Не е било лаленце,(х2) 

най е било детенце.(х2)

Очите му звездички,(х2) 

лицето му трендафил.(х2) 

Майка му го будеше(х2) 

и му милно думаше.(х2) 

Стани,стани детенце(х2) 

да погледнеш лазарки.(х2)

Лаленце се люлее, 

на зелено ливаде.

Не е било лаленце, 

най е било детенце.

Цигулари, тъпарани 

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Шеговита песен за мързеливо момче.

 

ТЕКСТ

Цигулари, тъпарани

Стягайти си цигулкитя/2

Да ни дрънчат навидоску

Нависоку и нашироку/2

Да ни чуят нащя майки

Нащя майки и нащя бащи/2

Чи са моми възкъпнали

Я момците ефтинели/2

Девит момка за кош плява

Бър да била чиста плява

Пък тя била ръжденява

Пък тя била ръжденява

Кукошките ни я ровят

Мишки гнязду ни завиват 

Сама мома за иляда

Кусътъ й за два града/2

КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Традиция : 24 Декември, Бъдни вечер

Група млади момчета и мъже, наречени „Коледари“ обикалят къщите. Те носят специални костюми с наметало (само мъжко), наречено ямурлук Понякога имат гега, украсена с пуканки, както и специален хляб. Във всяка къща те питат собственика какви песни искат групата да пее. Групата знае много песни. Те пеят, за да пожелаят здраве на семейството.​

Коледари, Преслав / ©Hunt On Photos Studio

Стани нине

 

ТЕКСТ

Стани нине, господине, куладе, ладе

Отвори ни, посрешни ни, куладе, ладе

Ще ти дойдем добри гости, куладе, ладе

Добри гости коледари, куладе, ладе

Ще ти пеем добри песни, куладе, ладе

Добри песни колдарски, куладе, ладе

Ще ни дариш добра дарба , куладе, ладе

Добра дарба, шита рута, куладе, ладе

Шита рута, вит – привит кравай, куладе, ладе

Вит – привит кравай и парица, куладе, ладе

Израсъл е Коладе 

 

ТЕКСТ

Израсъл е Коладе, коладе ле/2

Зелен явор, коладе ле/2

Под явора коладе, коладе ле/2

Момиченце, коладе ле/2

Попита го коладе, коладе ле/2

Свети Георги, коладе ле/2

Кой ти даде коладе, коладе ле/2

Тъз ризица, коладе ле/2

Кой ти даде коладе, коладе ле/2

Тъз шапчица, коладе ле/2

алтъняна, коладе ле/2

даде ми ги коладе, коладе ле/2

божа майка, коладе ле/2

бавила съм коладе, коладе ле/2

Що  вятъра вее 

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Хумористична песен: момче се жени за момиче. Той иска да я сложи на каруцата, но тя е твърде голяма и твърде висока, за да се качи в каруцата.

 

ТЕКСТ

Що вятъра вее/2 гурътъ люлее, гурътъ и удътъ

То ни билу вятър/2, то най билу сватба/2

Сватба нувуселска/2 булка другуселска/2

Булката са казва/2 тенката висока, ниската дибела

У кула я турили/2 у кула ни съ събрала/2

Кълата трищели/2 биули ривели/2

У къщи я увели/2 у връта ни съ събрала/2

Връта изкъртили/2 булката увели/2 

Отдолу идат 

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Преди да се оженят момчето отива да вземе момичето от къщата и, за да я заведе в църквата

 

ТЕКСТ

Утдолу идат сламчани кулца

Гадо, гъд гадо, широ, шимширо

Та кой ози кулелцата

Гадо………..

Иван ози кулелцата 

Гадо………..

Та кой седи у кулцата

Гадо………..

Марийка седи у кулцата

Гадо……….

Денка привлези 

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Песен за маса.

 

ТЕКСТ

Денка привлези/2 в горня градинка/2

За меродийка/2 и за копривка/2 

На си намери/2 ни меродийка, нито копривка

Най си намери/2 две луди млади/2

Зареках са, закълнах са 

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Това е любовна песен. Момче се опитва да събуди момиче, опитва всичко. Най-накрая той я напръсква с вода от букет.

 

ТЕКСТ

Зарекх са мамо, закълнах са

да ни ходя мамо у Станкини.

У Станкини мамо на гераня,

на гераня мамо, на пуняра.

Сторих два дхи мамо, сторих три дни.

Видя ми са мамо три гудини.

Чи утидъх мамо у Станкини

Бяла Станка мамо, двори мела 

С нова метла мамо чимширова

Дету й мела мамо там заспала.

Драго ми беше мамо да я гледам

Мило ми беше мамо да я събудя.

Чи откърших мамо клон бусиляк

Путулих гу мамо в студна вода.

Чи й напръсках бялу лице 

ут сън сладък мамо събудих я.

ПЕСНИ ЗА ЛАЗАРОВДЕН

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Традиция : преди Великден, през април по време на празника „Цвеница”

 

Този обичай е наречен „Кумичене”, група неомъжени момичета отиват на реката. Всяко момиче си прави венец и го хвърля във водата. Те гледат кой венец е на първо място. Венецът на момичето, което е на първо място, печели и тя става лидер, наречен „кумичка“ на групата. Накрая може да се ожени.

Кумичене, Преслав / ©Hunt On Photos Studio

Загради си градинка 

 

ТЕКСТ

Загради си градинка/2

На си висока мугилка/2

Пусеях си булиляк/2

Чъстътъ, дребната къмшица/2

Чъстътъ, дребната къмшица/2

И кичеста стратора/2

Сиви, бели гълъби 

 

ТЕКСТ

Сиви, бели гълъби, къде сте ми летели

– летели сме, летели у царьови дворове

Ей Лазаре, брей Лазаре 

летели сме, летели у царьови дворове

Какво прави царица – мъжка рожба държеше,

мъжка рожба държеше, шапчица му нижеше

Ей Лазаре, брей Лазаре 

мъжка рожба държеше, шапчица му нижеше

Шапчица му нижеше с девет реда алтъни,

С девет реда алтъни, дисетия маргарит 

Ей Лазаре, брей Лазаре 

С девет реда алтъни, дисетия маргарит.

Иван на Добра думаше

  

 

Дата: около края на 18 век; в диалект 

 

ТЕКСТ

Иван на Добра думаше:

 – Добро льо, моме убава

Убава и сладкодумна

Ти на момците ревнива 

На мене дваш по-ревнива/2

Мър щун мъ Добро пуфалиш

Пуфалиш да мъ придружиш

Там на вашиту кумшийчи

Добра Иване думаши:

 – байне ле бате Иване

На когу да тъ пуфаля

Ний си кумшийчи нямам

Ино комшийчи имайми

И то гу снощи згудийми

Гуляма года гудийми

Мъничка мяна менийми

От ялтък пръстен замяна 

Иван на Добра думаши 

 – Добро льо, моме убава

И туй ли да та науча 

Я стани рану в ниделя 

Чи съ убличи, примени

Иди за уда студена

Наляй котлитя, върни са 

Чи ги на зимя устаи

Куга са уда утаи

Ти съ на котля угледай

Когуто видиш в котлиту

На негу да ма пуфалиш

Певческа група от преславски баби / ©Hunt On Photos Studio

Група преславски деца / ©Hunt On Photos Studio

ПЕСНИ ЗА ГЕРГЬОВДЕН

Дата: около края на 18 век; в диалект 

Песни за Гергьовден ,когато се прави люлка за момите и момчетата пеят.

Гергьовденска люлка, Преслав / ©Alice de Villeblanche

Залюля са Дана 

 

ТЕКСТ

Залюля са Дана Дано моме Дано

На ден Гергьовден на новитя люлки

Със двама солдати Тодур и Маринчу

Тодур Дана дума: Дано, моме Дано 

Ти не люби мене ти не, губи време 

Чи аз съм солдатин далеку шъ ида 

Далеку шъ ида, далеку у София

Най – напред шъ вървя меня шъ убият

Ти ку чуеш Дано да ма пожалееш

Един два три деня бър ина ниделя 

Мър що гората миришеше

 

ТЕКСТ

Мър що гурата на росен мириши,

А пулету на червен трендафил.

Мър дали ни съй гурица развила

Или ми съй росен разцъфтялу.

Мър щти билу иноту и другуту,

А най-билу момина градинка.

Мър във градинка бял стулуват камък

Мър на камък самси юнак седи 

Мър сам си седи сам си говори 

Мър какви гудини и ний дучакайми

Какви нищеш и пак шъ дучаками

Залибиу си ино малко либе

Мър аз гу либя и то ма ищеши

Мър ут де доиди другу и то за нея/2

Мър чи ми утне мойту първо либе.