РАБОТИЛНИЦАТА на малките “големи” хора е програма, която използва изкуството като средство за социална промяна и личностно развитие.