roditeli

Арт ателиета в помощ на родителите и семейните взаимоотношения

ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

“ГРЮНДВИГ” – Работни ателиета (Семинари)

 Обучение на родители в семейните отношения:

      – доверие в семейството;

      – управление на емоциите;

      – ролите в общуването между родител – дете, партньор – партньор;

Първа сесия на Работното ателие: 4.07.2013 – 09.07.2013

Втора и трета сесия: 04.07.2014 – 09.07.2014  |   04.08.2014 – 09.08.2014

Език на Работното ателие: Английски и Български език (отделни групи)

 За кого: програмата е насочена към родители

– с идентифициран поведенчески проблем/и;

– субекти на терапия;

– активисти в неправителствени организации;

– доброволци в дневни центрове;

– приемни семейства.

Основни дейности / програма на Работното ателие

Ателието е посветено на тема със сериозно социално значение и особена важност в днешно време, когато в медиите постоянно излиза информация за деца и младежи, извършващи престъпления и/или жертва на насилие и агресия. Програмата на ателието съдържа два компонента: информационен и практически. Първия представя теоретичната рамка на американския психиатър Томас Харис, обясняваща различни  проблеми в семейните отношения и общуването. Паралелно с това ще се представят арт инструменти и техники за самопомагане.

Програмата включва следните теми:

1/ Въведение в общуването: представяне модела на Т. Харис «Възрастен – Дете – Родител» и възможните проблеми в семейната комуникацията,

2/ Управление на емоциите: познаваме ли и можем ли да управляваме собствените си емоции? Как проекциите изкривяват общуването.

3/ Семейния оркестър и ролите в него. Порастналите деца и как се променя тяхното участие.

4/ Тангото в отношенията: доверието на различните нива – между партньорите и между родителите и детето.

5/ Анализ на собствените модели на поведение и изграждане на нови такива. 6/ Самооценка – галерия «Моето семейство».

В рамките на шест дена, в интерактивна програма участниците ще се запознаят с модел на общуване, който да скъси дистанцията между поколенията, да подобри общуването и доверието във връзката родител – дете, която е базата за развитие на отношението и поведението на детето към външния свят. Моделът е не просто предложение за прекарване на свободното време, а начин да насърчим проактивността на родителите за подобряване на отношенията с техните деца. Паралелно с това участниците ще имат възможност да се запознаят с местната култура и занаятчийски работилници.

Нова дата за кандидатстване: 01.05.2014 г.