Изложение BeGood

На 25 март участвахме в изложението BeGood в Студентски град организирано от Rotaract Club Sofia Vitosha-Izgrev – един от 28-те клуба в Rotaract Bulgaria.
Изложението дава шанс на младежи да се срещнат с неправителствени организации в търсене на добавена стойност в своето ежедневие. Нашия екип представи обучителната ни програма F.I.R.E. – която е вече с нов модул: Медийна грамотност и правата ни он-лайн, както и възможността, която предлагаме за младите хора да участват в обучения и да развиват свои инициативи. Следващия месец предстой ново обучение по програмата МОЛА, която бе разработена по проекта ACTIon. Очакваме нови лица в нашата група.