Покана за кастинг

ПОКАНА за участие в клуб “Театрално изкуство” 

Ако се чудиш къде да вложиш своята неизчерпаема енергия?

Нека да е в развитието на собствената ти личност и потенциал, в развитие на твоето въображение, творческо мислене, и разширяване на общата ти култура.

Ще те провокираме с четенето на текстове, ще обсъждаме филми, пиеси и истории, но преди всичко ще се упражняваш да се изразяваш по-свободно и с различни средства.

Ще работим заедно в екип. Ще учим роли. Ще ги представяме.

Ще развиеш своята физика, ритмичност и музикалност, своите гласово-говорни данни.

И преди всичко ще формираш в себе си усет и вкус към естетичното и красивото в театъра, и в изкуството, и да канализират своята енергия в процес на творческо създаване и себеизява

Театралният клуб ще се събира два пъти седмично: понеделник и четвъртък.

В него могат да участват ученици от 5, 6 и 7 клас на 97 СУ „Братя Миладинови“, гр.София.

Единия от водещите е актриса от Алжир, с която ще разговаряме на английски или френски език, така че ще развиеш и езиковите си компетенции (говорене и слушане).

Клубът е безплатен, но за да участваш трябва да се явиш на кастинг.

Очкаваме те на 26 октомври 2022 г. от 13:00 ч. в актовата зала на 97 СУ “Братя Миладинови” София.