За проекта:

Безработица, но и неподготвени кадри са проблеми на днешното време. От друга страна младите хора споделят високото си разочарование между очаквани и реални условия на труд. Адаптивността към първото работно място за мнозина е белязано с тотален неуспех и генерира огромно разочарование и апатия (към живота, и каквато и да било социална активност). И изхода най-често е нехилизъм и протест, без алтернативи. Целта на проекта е да насърчи и подкрепи участието на младите хора в решаването на проблемите, които срещат в своята среда. В резултат ще бъде създадена програма и он-лайн базирана система, която да има реалния потенциал да насърчава и приучава младите хора към по-голяма активност.

Проектът включва редица дейности, които ще дадат възможността на участниците да:

     – анализират реалността и ресурсите,
     – да планират,
     – да реализират и оценят изпълнението и резултатите си;
     – да инициират и реализират собствени инициативи;
     – да трупат опит, пряко свързан с развитието на трудови навици и комптенеции;
     – да създадат общност и споделят своя опит с други младежи.

Проектът е насочен към млади хора на възраст 15 – 29 години от три района на София – Младост, Люлин и Надежда, местните общности, както и към работещите/отговорните за политиките за младите хора.

Роля на участниците:

“Алтернативи за свободното време” е по модела на “Програми за нощния живот и свободното време на младите” и идва от нуждата самите млади хора да се научат да се организират и да търсят отговор на проблемите, които срещат в своята среда. Ключово при тези програми (и причината за техния успех в сравнение с други инициативи) е, че младите участват във всеки аспект на програмата: в управлението, планирането, изпълнението и оценката на програмата от дейности. Това което предлагаме са дейности, които:

– се развиват през нощта и през уикенда, като алтернатива на безцелното движението по улици и барове, или стоенето у дома пред компютъра;

– са децентрализирани, близо до младите: ще се работи в три отделни квартала на София, за да направят младежите там, участници в създаването и самоуправлението на собственото време за развлечение;

– ще са разработвани от младите хора и ще са за младите хора;

– са здравословно забавление – ключово в програмата ще бъде не да се отрече съществуването на наркотици и алкохола, а да се даде модел на съжителство с тях, без те да са част от собствения живот;

– отделният човек е този, който избира доброволно да се включи в една или друга от дейностите и получава удоволствие и забавление.

В програмата ще има балансирано присъствие на спортни, културни и информационни дейности; и преди всичко ще осигуряват алтернативи:

– за развлечение;

– за включване;

– за активност.

В процесът на работа, младежите участници ще анализират потребностите си и ще планират дейности за тяхното удовлетворяване. Малки проекти, които ще защитят пред екипа ни, ще получат финансиране през първия сезон на проекта (м.април – юли), а идеите, които имат потенциала да генерират промяна и на друго място, ще бъдат подкрепени през втория сезон (септември – ноември) и трансферирани в другите райони. Сдружаването на участниците – първо по райони, а после и на ниво между районни партньорства ще им покаже силата на работата в мрежа и промяната, която могат да постигнат подпомагайки се или включвайки се в каузите на вече действащи организации.

За да сте информирани:

Абонирайте за следните бюлетини:

1) Newsletter 1

2) Newsletter 2

3) Newsletter 3

4) Newsletter 4

5) Newsletter 5

6) Newsletter 6

7) Newsletter 7

на следния имейл: info@openspacebg.com

Екипите, с които работим:

Търсачи: Елен Асимакова, Христина Мавродиева, Весна Дудева, Гергана Георгиева, Борис Кунгалов, Вальо Димитров, Ивелина Крумова, Теодора Крумова, Сашко Янчев, Спасимир Сергиев, Димитър Димитров, Юлия Кючукова, Мартин Стойчев, Григор Танев, Парашкева Добрева, Димитър Динев

Доброволци: Iyan Vigil-Escalera Fernandez (Испания), Anri Abashidze (Грузия), Vakhtang Kokhreidze (Грузия), Edijs Freidinbergs (Латвия)

– Обучение на Търсачите:

Екип Младост: Николай Русев, Павел Дойчев, Даяна Костадинова, Влади Стефанов, Петя Василева, Силвия Атанасова, Илияна Георгиева, Таня Шопова, Матей Костов, Николай Недков, Никола Величков, Камелия Георгиева, Венета Стоянова, Нажат Хамиал

– Обучение на екип Младост – 9-13.02.2015:

Екип Надежда: Станислава Тодорова, Яница Стнакева, Лидия Иванова, Изабела Тинева, Андриана Дикачева, Даяна Христова, Биляна Христова, Вера Костова, Ахинора Ваташка, Теодора Лазарова, Ивелина Крумова, Цветелина Трендафилова, Веселин Линковски,

– Обучение на екип Надежда – 16-20.02.2015:

Екип Люлин: Мирослав Велев,  Людмила Гъркова, Меглена Йончева, Найден Николов, Мартин Йоргов, Елица Рожич, галина Петкова, Стефан Станев, Валентина Минкова, Петко Петков, Пламен Петков, Теодора Дончева, Кристян Йорданов, Габриела Георгиева, Цветина Желязкова, Владислав Василев,

– Обучение на екип Люлин – 23-27.02.2015:

Среща на екипите:

Проект: “Алтернативи за свободното време”
Бенефициент: Фондация „Опън Спейс“
Период на изпълнение: м.11.2014 – м.12.2015
Финансиран: по Програма за подкрепа на НПО в България и по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Медийни партньори: