БЪЛГАРИЯ:

Фондация “OPEN SPACE “ е основана през 2006 година с цел подкрепа и насърчаване на културния диалог и взаимоотношения чрез различни форми на изкуството и общуването. Работи усърдно, за да създаде нов стандарт в културния живот извън столицата чрез представяне на нови концепции и иновативни проекти в областта на изкуствата, занаятите, образованието и развитието като цяло. Нашата мисия е да създаваме пространства за диалог и взаимодействия, между културите и поколенията.

2 основни области на работа:

1 / Образователни и консултантски услуги и

2 / Събития за свободното време.

Основни дейности :

1 / Разработена собствена програма за деца и младежи от 2008 г. насам, в която изкуствата и занаятите се използват като инструменти за социално и емоционално развитие. С идеята да насърчим участниците да бъдат по-уверени в себе си и с отворено съзнание за културното многообразие. От 2012 г. – програма е отворена за творци и родители (“Уърк-шоп за семейните отношения”), за да им помогне да подобрят отношенията и комуникацияте с младите хора.

2 / Работа с доброволци и местната общност, в отдалечени райони в България, като провокираме активността им за подобряване на техния собствен живот. Програмата ни “Внимание! Стълби!“ подкрепя младите хора в тяхното професионално развитие и предприемачество чрез неформално образование, осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за техни проектни-идеи, срещи с успели хора, за да им покажем, че успехът зависи от нас самите и усилията ни,

3 / Работа с други неправителствени организации: за сътрудничество и изграждане на капацитет: през 2013 г., организирахме в България: East – West Youth EXPO: и първото му издание Hosting – където 40 участници от 10 страни  обменяха добри практики, опит, потребности и предизвикателства, които срещат, работейни  в малки населени места в Европа.

3 офиса: в град София, гр. Смолян и гр. Велики Преслав, и подкрепа от над 25 доброволци по време на събития.

Акредитирана организация да посреща и изпраща доброволци от 2012 год. и до момента сме приели 33 доброволеца от 8 държави и сме изпратили 9 на мисия в др.държава.

www.openspacebg.com


УГАНДА:

inmovement_logo

In Movement: Art for social change. Визия: здраво и справедливо общество, в което деца и младежи в неравностойно положение да имат възможност да достигнат своя най-голям потенциал, в частност чрез развитие на тяхното въображения и намиране на творческите им гласове.

Мисия: да използваме художественото образование като средство за изграждане на въображението, креативността, вътрешнатa сила и самочувствие, лидерски умения на децата и младежите в неравностойно положение, така че те могат да излязат от бедността, да станат активни участници в обществото, и водят щастлив, здравословен и продуктивен живот.

Започва работа през 2003 г. като пилотен проект на основателя Begoña Caparrós с 70 деца от две сиропиталища, като във времето постигна значителен растеж и трансформация. В момента работи с над 300 младежи от шест различни сиропиталища и начални училища в Кампала (Уганда), поддържа персонал от осем човека, както и сътрудничество с много художници, преподаватели и професионалисти. По време на този растеж и промяна, няколко основни принципи са се наложили:

  • изкуството е средство за социална промяна и тази промяна започва с индивида. Ние вярваме, че децата и младежите в неравностойно положение са физически лица, които са от решаващо значение за развитието на обществото на Уганда.
  • комбиниране на цялостна образователна програма в изкуствата за младежи в неравностойно положение с интегриран фокус върху важни социални теми като здравеопазване, околна среда и лична идентичност – изгражда бъдещите лидери, които са креативни, с въображение, самочувствие и социална чувствителност на обществото;

Всички фасилитатори (учители) от екипа ни са артисти, които постоянно се стремят да създават или да участват в динамични художествени проекти в Уганда, като се свързват с артисти от различни сфери на живота, изграждат местна подкрепа за изкуствата, и ангажиране на деца и младежи от общността.


ТАНЗАНИЯ:

color-with-white-font-small

Chamwino Arts Centre ( CAC ) е регистриран през 2010 година. Организация стартита с визията на Kedmon Mapana за въвличане на младежи от район Chamwino, Додома (Танзания) в  практикуване на традиционни за общността Ngoma танци и песни. Традицията на изразяване чрез музика, барабани, танци и разказване на истории е била основна част от живота Wagogo в продължение на векове. Ngoma предава история, ценности и идентичност от по-възрастните поколения към по-младите, и е бил важна и ценна константа в живота на хората Wagogo и изграждане на тяхната идентичност.

Д-р Mapana, който разбира силата на културните традиции, си поставя за цел да увеличава възможностите за хората Wagogo, да изразяват себе си чрез Ngoma и да предадат ценното в традициите към младежите, които са бъдещето на Танзания. Той е основател и на музикалния фестивал Wagogo (от 2005 година).

Chamwino e домакин на музикалния фестивал Wagogo. Всяко издание на фестивала доказано увеличава броя публика, както и качеството на изпълнителите – групи от целия регион Додома. През 2013 г. фестивалът бе посетен от 5000 човека местната публика, 15 международни посетители и представи 680 изпълнители от 12 села.

Arts Centre Chamwino прави културни обмени с няколко Европейски фестивала: Brave festival в Полша,  TFF в Rudolstadt, Германия. След участията си на тези форуми, жителите на Додома, които никога преди това не са напускали родните си места, споделят че са имали много ценни преживявания с международната публика. С парите, спечелени чрез техните изпълнения, някои артисти са успели да подобрят своите жилища, използвайки ламарина, а не кал, а един от тях е започнал свой малък бизнес. Пътуванията отворят очите на местните хора за нови възможности и им позволяват да се гордеят със своята идентичност като Wagogo хора.


ИТАЛИЯ:

logo

Mine Vaganty NGO – основни цел: индивидуалното развитие на индивида, придобиване на нови умения и способности, насърчаване на социалното включване с помощта на спорта, природата и изкуството; създаване на  връзка с европейски неправителствени организации; развие на младежко движение в цяла Европа и увеличаване на знанията с помощта на неформалното образование.

Организацията определя своята стойност от това, което оставя на младежите и идните поколения.

Затова и Младежта е в центъра на вниманието на организацията, обръщайки внимание на тяхната информираност, търсейки диалог относно глобалните ценности и местните възможности, търси иновации в доброто управление, подкрепата на общността и индивидуалните потенциали, както и насърчаване на участието и правото на глас на всички ни – на всяко едно ниво от живота.


Партньортсвото се реализира благодарение на подкрепата на програма “Еразъм +” на ЕС, КА2: развитие капацитета в областта на младежта